"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i statistik

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Ansök

senast

2023-11-13

  • Typ av anställning Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Handelshögskolan, Enheten för statistik, i samarbete med Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning. Välkommen med din ansökan senast 2023-11-13.

Vi söker en doktorand till forskningsprojektet ”Studies of heterogeneous effects of critical life course events using machine learning” som leds av Anna Baranowska-Rataj (CEDAR) och Xavier de Luna (Statistik). Det övergripande syftet med projektet är att utveckla maskininlärnings metoder för att studera effekter av kritiska livsförloppshändelser på relevanta processer i befolkningsstudier. Din forskning kommer att bedrivas inom en multidisciplinär forskningsgrupp och två forskningsmiljöer (CEDAR och Handelshögskolan).

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) är ett tvärvetenskapligt centrum som fokuserar på forskning om ojämlikhet i hälsa, familjedynamik, relationer mellan generationer, samt utveckling av nya statistiska metoder som tillämpas inom området befolkningsstudier. En viktig utgångspunkt för forskningen är de stora longitudinella registerdatabaser som finns i verksamheten. Doktorandprojektet kommer att handledas av professor Anna Baranowska-Rataj (huvudhandledare), som är projektledare för "HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa" finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC), och av professor Xavier de Luna (biträdande handledare), som är ordförande för Stat4Reg Lab med inriktning på att utveckla kausala maskininlärningsmetoder för att lösa vetenskapliga frågor baserade på storskaliga databaser.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Vid behov kan du även delta i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20% av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad. För information om utbildning på forskarnivå, se utbildning på forskarnivå vid Samhällsvetenskaplig fakultet. 

Tillträde är 1 februari 2024, eller efter överenskommelse.

Behörighet och förkunskapskrav
Du behöver både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik har den som har antingen 1) godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet statistik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 2) 60 högskolepoäng i ämnet statistik på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har godkänt resultat om minst 30 högskolepoäng i ämnet matematik. Behörighetskraven kan också bedömas vara uppfyllda om den sökande har, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Erfarenheter av programmeringsspråket R (eller liknande) och maskininlärningsmetoder är särskilt meriterande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med en beskrivning av ditt forskningsintresse.
  • Curriculum Vitae.
  • Formuläret ”Ny doktorand” som du hittar här: www.hh.umu.se/emp/Nyadoktorander.docx
  • Kopior av uppsatser/ examensarbete (C- och magisteruppsatser eller liknande arbeten).
  • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa.
  • Kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner.

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2023-11-13.

Information
För mer information kontakta Professor Anna Baranowska-Rataj, +46 (0)90-7867947, anna.baranowska-rataj@umu.se, Professor Xavier de Luna, +46 (0)70-5454315, xavier.de.luna@umu.se, eller Docent Jenny Häggström (Forskarutbildningsansvarig), +46 (0)90-7869318, jenny.haggstrom@umu.se.

Mer om CEDAR
CEDAR bidrar till forskning inom områdena befolkningsstudier och åldrande genom att tillhandahålla högkvalitativa befolkningsdatabaser och göra dem tillgängliga för forskare.
CEDAR erbjuder forskare en kreativ och kraftfull tvärvetenskaplig miljö där experter från olika bakgrunder samarbetar, inklusive demografisk historia, sociologi, socialt arbete, ekonomi, kulturgeografi, medicin och statistik.

CEDAR har internationella samarbeten och är medlem i International Consortium of Life Course Research Centers, som samordnas av LIVES Centre i Schweiz. Samarbeten inom konsortiet stöder olika initiativ, inklusive vinterskolor för doktorander, internationella besök av gästforskare samt gemensamma workshops och konferenser. CEDAR är också medlem i Population Europe, ett nätverk som inkluderar Europas ledande forskningscentrum inom policyrelevanta befolkningsstudier.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3800 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Faktaruta

Tillträde

1 februari 2024, eller enligt överenskommelse

Löneform

Månadslön

Ansökningsdatum

2023-11-13

Diarienummer

AN 2.2.1-1412-23

Kontaktperson

Anna Baranowska-Rataj, professor

090-7867947

Xavier De Luna, professor

090-7865559

Jenny Häggström, docent, forskarutb.ansvarig

090-7869318

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.