Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i Statsvetenskap med inriktning mot miljö- och naturresurspolitik

Statsvetenskapliga institutionen

Ansök

senast

2021-08-13

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Statsvetenskapliga institutionen vill förstärka forskargruppen med en doktorand i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och naturresurspolitik. Tillträde den 1 oktober eller enligt överenskommelse.

Utlysningen sker inom ramen för en av institutionens fem forskningsprofiler. Denna anställning ligger inom forskningsprofilen miljö och naturresurspolitik.  För mer info, se https://www.umu.se/forskning/grupper/miljo--och-naturresurspolitik/

Vi ser gärna sökande med en forskningsplan som anknyter till den forskning och undervisning som bedrivs inom denna forskningsprofil. För information om profilen och institutionens övriga forskningsprofiler,se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/forskning/ samt undervisningsuppdrag https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/

Anställningen

En anställning som doktorand inom forskarutbildningen omfattar fyra års helfinansierade studier på heltid (240 hp). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad, som mest med ytterligare ett år. Närmare uppgifter om institutionens forskarutbildning i statsvetenskap, inklusive dess allmänna studieplan, finns på: https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Doktorandanställningen finansieras av Statsvetenskapliga institutionen. Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på campusområdet. Det förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten.

Behörighet

För att vara behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap. Har du i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper kan du också förklaras behörig att antas till forskarutbildning..

Kompetenskrav

Din kompetens bedöms på basis av lämplighet för forskarutbildningen.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:
• förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
• tidigare studieresultat
• kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:
• analytisk förmåga
• kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
• kritisk förmåga
• självständighet
• prestationer inom givna tidsramar

Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi.

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

  • personligt brev
  • preliminär avhandlingsskiss om 3-5 sidor med en diskussion om möjligt problem, syfte, teori och empiri
  • CV/meritförteckning
  • kopior av betyg och examensbevis
  • minst en (men högst tre) uppsatser/examensarbeten (C- och magister/masteruppsats), författade på engelska eller svenska
  • kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner, alternativt två referensbrev
  • eventuella övriga meriter du vill åberopa

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönestege för doktorander. Ingångslönen är för närvarande 28 400 kr i månaden.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Om Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. För mer information, https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/. Formalia för ansökan framgår av denna annons, men eventuella frågor kan också ställas via e-post till forskarutbildningsansvarig torbjorn.bergman@umu.se eller prefekt magnus.blomgren@umu.se.

Välkommen med din ansökan med sista ansökningsdag 2021-08-13

Tillträde

2021-09-01

Kontaktperson

Magnus Blomgren, magnus.blomgren@umu.se

Torbjörn Bergman, torbjorn.bergman@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-206-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2021-08-13

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.