Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot transformation, riskifiering och geopolitik i Arktis

Statsvetenskapliga institutionen

Ansök

senast

2022-08-05

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Statsvetenskapliga institutionen utlyser doktorandtjänst i statsvetenskap med Transformation, riskifiering och geopolitik i Arktis. Tillträde den 1 september eller enligt överenskommelse.

Doktorandprojektets syfte är att skapa ny empiri avseende politiska drivkrafter i Arktis samt att bidra till ökad förståelse av arktiska villkor genom att anknyta till internationell begreppsbildning som underlättar tvärvetenskaplig dialog. Den tilltagande klimatkrisen och den hårdnande konkurrensen om naturresurser och säkerhet i det arktiska området utmanar etablerade samarbetsformer och globala mål för hållbar utveckling t.ex. sådana som uttrycks i Agenda 2030. Arktis saknar ett naturligt centrum och förändringens effekter är ojämnt spridda i regionen. Utvecklingens risker bedöms på olika sätt av aktörer som influeras av skilda geopolitiska överväganden. Vilken makt har olika samhällsaktörer över utvecklingen? Finns över huvud taget förutsättningar för en hållbar agenda som inte faller sönder i ställningskrig mellan vad Ulrich Beck (1992) kallat för optimister, skeptiker och förnekare?  

Som doktorand kommer du att ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang med tillhörighet både till din egen institution och den arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om den arktiska forskarskolan vid Arcum (länk).

Anställningen

En anställning som doktorand inom forskarutbildningen omfattar fyra års helfinansierade studier på heltid (240 hp). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad, som mest med ytterligare ett år. Närmare uppgifter om institutionens forskarutbildning i statsvetenskap, inklusive dess allmänna studieplan, finns på: https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/, samt information om undervisningsuppdrag: https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/

Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på campusområdet. Det förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten.

Behörighet

För att vara behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap. Har du i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper kan du också förklaras behörig att antas till forskarutbildningen.

Kompetenskrav

Din kompetens bedöms på basis av lämplighet för forskarutbildningen.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:
• förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
• tidigare studieresultat
• kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:
• analytisk förmåga
• kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
• kritisk förmåga
• självständighet
• prestationer inom givna tidsramar

Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi.

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

  • Personligt brev som beskriver sökandes kvalifikation, forskningsintresse, och motivation för att söka tjänsten (max 2 sidor)
  • Preliminär avhandlingsskiss om 3-5 sidor med en diskussion om möjligt problem, syfte, teori och empiri
  • CV/meritförteckning
  • Kopior av betyg och examensbevis
  • Minst en (men högst tre) uppsatser/examensarbeten (C- och magister/masteruppsats), författade på engelska eller svenska
  • Kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner, alternativt två referensbrev
  • Eventuella övriga meriter du vill åberopa

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönestege för doktorander. Ingångslönen är för närvarande 29 000 kr i månaden.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Om Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. För mer information, https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/. Formalia för ansökan framgår av denna annons, men eventuella frågor kan också ställas via e-post till forskarutbildningsansvarig torbjorn.bergman@umu.se eller prefekt magnus.blomgren@umu.se. Detaljerad information om projektet ges av Professor Niklas Eklund, niklas.eklund@umu.se, Camilla Sandström, camilla.sandstrom@umu.se

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Niklas Eklund, professor

niklas.eklund@umu.se

Camilla Sandström, professor

camilla.sandstrom@umu.se

Magnus Blomgren, prefekt

090-7866171

Diarienummer

AN 2.2.1-772-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-08-05

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.