Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i tillämpad matematisk analys

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Ansök

senast

2019-08-30

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en doktorand i matematik med inriktning mot analys av partiella differentialekvationer med tillämpningar inom optimering. Anställningen omfattar 4 års forskningstid där en kursdel ingår. Sista ansökningsdag 2019-08-30.

Projektbeskrivning
I många tekniska problem är det viktigt med en djupare matematisk förståelse av partiella differentialekvationer. Flödesproblem, värmeledning, optimeringsproblem och mekaniska vibrationer är några exempel. Inom detta projekt kommer du att arbeta med existens, entydighet och regularitet hos viskositetslösningar till partiella differentialekvationer relaterade till optimeringsproblem. Du kommer också att arbeta med matematisk modellering och optimering som involverar stokastiska differentialekvationer, statistiska parameterskattningar, programmering och numeriska lösningsmetoder för partiella differentialekvationer. Vi kommer bland annat att försöka modellera och optimera driften för en kedja av vattenkraftverk.

Behörighetskrav
Den sökande ska ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har minst 90 hp matematikkurser varav minst 30 hp på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Kvalifikationer
Du har masterexamen i matematik, är civilingenjör i teknisk fysik eller motsvarande. Du bör ha bra betyg i de flesta kurser du läst, framförallt i matematik, eller annat som tydligt visar på hög ambition och ett mycket starkt intresse för naturvetenskap och teori. Du trivs med att fundera länge på svåra problem, och även om du inte gör några framsteg under en längre tid ger du inte upp. Det är bra om du har ett brett intresse av att tillämpa matematik inom angränsande ämnen så som energiteknik, biologi och maskinteknik, samt att du inte är främmande för grundläggande programmering. Du är lojal, trivs med att jobba såväl ensam som i grupp och kan kommunicera på engelska.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.Tillträde hösten 2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan sker via vårt rekryteringssystem senast 2019-08-30. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på svenska eller engelska:

  • ett personligt brev med en kortfattad beskrivning av kvalifikationer, forskningsintressen och motiveringar som är specifika för detta projekt eller forskningsfält, samt kontaktinformation.
  • ett curriculum vitae.
  • en lista med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg samt uppsatser med relevans för anställningen, exempelvis ett examensarbete.
  • kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Mer information
Ytterligare information ges av docent Niklas Lundström, niklas.lundstrom@umu.se, 070-6229776 eller prefekt Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se, 090-7867862.

Vid Institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning inom matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns bland annat internationella forskargrupper, institutioner med forskning inom i biologi och skog, Handelshögskolan i Umeå och industrin.

För mer information se https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Tillträde

Hösten 2019 eller enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Niklas Lundström

070-6229776, niklas.lundstrom@umu.se

Åke Brännström

090-7867862, ake.brannstrom@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-717-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-08-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.