Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i växtmolekylärbiologi

Institutionen för fysiologisk botanik

Ansök

senast

2018-12-27

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Ett av Europas starkaste forskningscenter inom experimental växtbiologi (www.upsc.se) söker nu en doktorand i växtmolekylärbiologi med inriktning mot växters cirkadianska klocka. Anställningen är placerad vid institutionen för fysiologisk botanik. Ansök senast 2018-12-27.

Beskrivning

Vi söker en doktorand som ska studera växters cirkadianska klocka, speciellt med avseende på dess styrning av cellcykeln, vilket har stor betydelse för tillväxt och utveckling samt för Agrobacterium infektion vid transformation in vitro. Du kommer att arbeta experimentellt för att kartlägga klockans mekanistiska roll i styrning av cell cykeln och växters tillväxt under dagen och under olika årstider.

Arbetet innefattar experimentella studier i flera modellsystem, framförallt Arabidopsis och hybrid asp men där det är relevant även andra arter såsom t.ex. gran. Arbetet spänner över och innefattar metodik från ett brett område från molekylärbiologi, cellbiologi och biokemi till växtfysiologi. Huvudsakligt fokus ligger på identifiering och karaktärisering av klock- och cell-cykel relaterade proteiner och de styrmekanismer med vilka den cirkadianska klockan kan kontrollera mitotiska cykler samt endoreduplikation med avseende på tillväxt under långa dagar samt då tillväxtförhållanden är begränsade. Arbetet kommer också att involvera analys av en kollektion av hybrid asp linjer med förändrad klock funktion i kontrollerade förhållanden samt i fältförsök. Arbetet innebär samverkan med andra projektmedlemmar.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i växtfysiologi/växters cell och molekylärbiologi krävs att den sökande har godkända kurser motsvarande minst 90 hp inom biologiska ämnen eller kemiska ämnen med relevans för huvudämnet biologi. Härav bör minst en fördjupningskurs om 15 hp avse ett ämne nära kopplat till forskningsuppgiften/forskarutbildningen samt ett projektarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Vi ser helst att du har magisterexamen inom Skogsbioteknik programmet eller motsvarande. Det är meriterande om du även har erfarenhet av:

 • experimentellt arbete som innefattar screening och genotypning av växter med förändrade anlag
 • molekylär biologiska tekniker för kloning
 • transformation av E.coli och växter
 • genuttrycksstudier med qRT-PCR
 • tidsserieanalys av växters genuttryck med hjälp av reportergener
 • transient uttryck av epitope taggade proteiner
 • Westernblot analyser
Eftersom forskningen sker i samverkan med forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att du ska kunna tala och skriva engelska flytande.

Ansökan

Ansökan ska bestå av:

 • Ett personligt brev där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen och motivering till varför den sökande är intresserad av och lämpad för anställningen
 • Curriculum vitae (CV)
 • Kopia på examensbevis, betygskopior, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
 • Kopior på relevanta arbeten som avhandlingar eller publikationer
 • Kontaktuppgifter till minst två tillfrågade referenspersoner.

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska, och ska lämnas in i Umeå universitets digitala rekryteringssystem Varbi senast 2018-12-27.

Vi undanber oss samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen. Rekryteringsförfarandet för denna position är i enlighet med högskoleförordningen (12 kap., §2) och beslutet angående anställning kan inte överklagas.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tillträde

2019-02-01

Kontaktperson

Maria Eriksson, Universitetslektor

maria.eriksson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-2033-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-12-27