Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorandanställning med inriktning mot arbetsterapi

Avdelningen för arbetsterapi

Ansök

senast

2019-10-20

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Är du arbetsterapeut och brinner för att vilja utveckla kunskap om social delaktighet bland äldre? Vi söker en doktorand till projektet Social samvaro på recept som har till syfte att utveckla, implementera och utvärdera en ny arbetsmodell för att identifiera och guida till individanpassade sociala aktiviteter i syfte att motverka ensamhet hos äldre.

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand är du forskarstuderande med fokus på egen utbildning med tillämpning i projekt riktad mot social delaktighet bland äldre i eget boende Du kommer att ingå i en grupp där du har handledare och andra forskarstuderande som medarbetare. I samarbete med primärvård kommer du tillsammans med slutanvändare utveckla en arbetsmodell för att identifiera personer med ensamhetsproblematik och skapa riktade individanpassade insatser för att öka social delaktighet för den gruppen. Arbetsmodellen skall sedan provas och utvärderas. Både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kommer att användas i projektet.

Behörighet

För att antas på forskarutbildning krävs som grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå i ämnet arbetsterapi. På forskarnivå krävs att du har nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

För det aktuella projektet krävs god kunskap i svenska språket, både muntligt och skriftligt

Kvalifikationer

Det är meriterande att ha arbetat med äldre personer, ha erfarenhet av primärvård samt att ha erfarenhet eller intresse av projekt med samskapande metoder. Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom det område som projektet inriktar sig emot, detta görs genom ett arbetsprov.

 
Övriga upplysningar

Som doktorand kommer du huvudsakligen att ha din verksamhet förlagd till Campus vid Umeå universitet där det dagliga arbetet kommer att ske. Regelbundna vistelser till olika primärvårdsenheter liksom resor i samband med kurser, seminarier och för samverkan med andra doktorander och forskare kommer ske.


Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Din ansökan ska innehålla

•  Ett personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv för att söka doktorandanställningen

•  En projektplan där du på max två a4 sidor beskriver hur du skulle vilja lägga upp ditt arbete för att i en primärvårdskontext testa en given intervention (arbetsmodellen), inkludera referenser och motivera metodval.

•  Styrkt CV

•  Kopior av betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven

•  Kopior på uppsats/examensarbeten som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete

•  Namn och kontaktinformation på minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag: 20 oktober 2019.

Tillträdesdag: 2019 12 01 eller enligt överenskommelse

Löneplacering/typ av tjänst: Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Närmare upplysningar: lämnas av Professor Ingeborg Nilsson, tfn 090-786 6133. E-post: ingeborg.nilsson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2019-12-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Professor Ingeborg Nilsson

090-786 6133

Diarienummer

AN 2.2.1-1393-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-10-20

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.