Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Doktorandanställning med inriktning mot medicinsk vetenskap

Avdelningen för fysioterapi

Ansök

senast

2021-03-12

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Beskrivning

Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering söker en doktorand till projektet ”COPD-HIT”.

Det aktuella projektet är ett internationellt multicenterprojekt inom vilket en tvärsnittsstudie och en randomiserad kontrollerad studie planeras att genomföras. Projektet syftar till att undersöka effekter av mycket korta högintensiva intervaller (supramaximal HIT) bland personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) avseende: muskelfunktion (ex muskelstyrka & funktionell förmåga), muskelstruktur (ex fiberstorlek, enzymaktivitet), kardiovaskulär funktion (ex maximalt syreupptag), hjärnstruktur (mätt med magnetisk resonanstomografi, MRI), hjärnfunktion (t ex förmåga till planering eller anpassning), livskvalité och andfåddhet. Vi kommer också att utvärdera om träningen är genomförbar avseende närvaro, uppnådd intensitet och eventuella obehag, samt genom intervjuer beskriva deltagarnas upplevelse av träningen och dess effekter. Vi planerar även att inkludera ålder, kön och fysisk aktivitetsmatchade försökspersoner utan KOL för att jämföra effekter.

Arbetsuppgifter

Vi söker en engagerad person med hög motivation och god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga i forskargruppen. I anställningen ingår exempelvis arbetsuppgifter som datainsamling, databearbetning och skrivande av manuskript.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet varierar för varje ämnesinriktning och finns specificerade i ämnesinriktningens studieplan för utbildning på forskarnivå och i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap.

För det aktuella projektet krävs god kunskap i svenska språket. Det är meriterande att ha arbetat med personer med KOL samt att ha erfarenhet eller intresse av vetenskapliga projekt. Erfarenhet av datainmatning och kvantitativ dataanalys är meriterande. Erfarenhet av genomförande av fysisk träning och fysiska tester är särskilt meriterande. Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom det område som projektet inriktar sig emot.

Villkor

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du har nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Din ansökan ska innehålla

  • Ett personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv för att söka doktorandanställningen
  • Styrkt CV
  • Namn och kontaktinformation på minst två referenspersoner
  • Kopior av betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven
  • Kopior på uppsats/examensarbeten som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete

Löneplacering/typ av tjänst: Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Närmare upplysningar lämnas av Docent Andre Nyberg, tfn 090-786 66 39.
E-post: andre.nyberg@umu.se

Tillträde

2021-04-01 eller enl övenskommelse

Kontaktperson

Andre Nyberg

090-7866639

Diarienummer

AN 2.2.1-260-21

Löneform

Månadslön

Ansök

senast

2021-03-12

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.