Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Doktorander i statistik

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Ansök

senast

2021-04-15

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Handelshögskolan, enheten för statistik, söker doktorander i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning. Välkommen med din ansökan senast 2021-04-15.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Forskningen inom statistik och data science inkluderar statistisk metodutveckling och empirisk forskning, den senare i nära samarbete med forskare från andra vetenskaper. Våra doktorander har, genom sina erfarna handledare, tillgång till nationella och internationella nätverk. De forskningsprojekt som nu är aktuella fokuserar på utveckling av nya statistiska metoder och mjukvara för analyser av stora och komplexa datamängder. Forskningen har stor samhällsrelevans kopplade till bland annat arbetsmarknadsåtgärder, hälso- och sjukvård, samt storskaliga kunskapsprov. Mer information finns på: www.umu.se/handelshogskolan/om/statistik/.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Vid behov kan du även delta i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad. För information om utbildning på forskarnivå se www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/forskarutbildning/

Tillträde sker efter överenskommelse, dock senast 1 september 2021.

Behörighet och förkunskapskrav
Du behöver både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik har den som har antingen 1) godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet statistik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 2) 60 högskolepoäng i ämnet statistik på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har godkänt resultat om minst 30 högskolepoäng i ämnet matematik. Behörighetskraven kan också bedömas vara uppfyllda om den sökande har, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Kunskap om statistisk programmering är en merit.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med en beskrivning av ditt forskningsintresse.
  • Förslag på forskningsplan.
  • Curriculum Vitae.
  • Formuläret ”Ny doktorand” som du hittar här: www.hh.umu.se/emp/Nyadoktorander.docx
  • Kopior av uppsatser/ examensarbete (C- och magisteruppsatser eller liknande arbeten).
  • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa.
  • Kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner.

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2021-04-15.

Information
För mer information kontakta Professor Marie Wiberg 090-786 95 24, marie.wiberg@umu.se, Professor Marie Eriksson 090-786 61 08, marie.eriksson@umu.se, Professor Xavier de Luna 090-786 55 59, xavier.de.luna@umu.se.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse, dock senast 1 september 2021

Kontaktperson

Marie Wiberg, professor

090-786 9524, marie.wiberg@umu.se

Marie Eriksson, professor

090-786 6108, marie.eriksson@umu.se

Xavier De Luna, professor

090-786 5559, xavier.de.luna@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-152-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-04-15

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.