Hoppa direkt till innehållet
printicon

En postdoktor: Livsförloppsperspektiv på funktionshinder

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Ansök

senast

2018-04-12

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå universitet söker en postdoktor inom ett tvärvetenskapligt funktionshinderprojekt finansierat av Europeiska forskningsrådet. Anställningen omfattar två år (100%) och avser forskning på förhållanden av relevans för projektet. Sista ansökningsdag är 2018-04-12.

Projektpresentation
Anställningen finansieras under två år (100%) inom ett projekt, som leds av Lotta Vikström, med excellensmedel från Europeiska forskningsrådet: European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovative programme, ”DISLIFE Liveable disabilities: Life courses and opportunity structures across time” (Consolidator Grant Agreement No. 647125).

Anställningen är placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier med tillträde från 1 augusti 2018 eller enligt överenskommelse. Anknytning till annan forskningsmiljö vid Umeå Universitet kan bli aktuell beroende på den utvalda kandidatens forskningsbakgrund.

För att synliggöra hur olika funktionsnedsättningar och samhällsstrukturer påverkar människors liv och delaktighet i samhället undersöker DISLIFE-projektet fyra teman: (1) hälsa och dödlighet; (2) utbildning och arbetsmarknad; (3) partnerskap och familj; (4) aktiviteter inom fritidsstrukturer (kultur, sociala medier, idrott). Projektet samlar forskare från olika discipliner som tillämpar livsförlopps- och genusperspektiv och genomför såväl kvantitativa som kvalitativa analyser av nutida och historiska förhållanden.

För mer information om DISLIFE-projektet och dess fyra forskningsteman, se:

DISLIFE webbsida

DISLIFE forskningsteman

Arbetsuppgifter
Postdoktorn ska i huvudsak bidra till DISLIFE-projektet genom att bedriva funktionshinderforskning på förhållanden som är av relevans för något/några av projektets fyra forskningsteman. Vissa administrativa uppgifter kan ingå i anställningen. Sökande förväntas studera DISLIFE-projektet närmare när ansökan skrivs (se webbsidor ovan). Projektets tvärvetenskaplighet innebär att sökandes vetenskapliga bakgrund och forskningsplan kan omfatta olika ämnesområden/discipliner.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är sökande som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger (t.ex. sjukskrivning, föräldraledighet). Doktorsexamen kan vara baserad på skilda ämnen/discipliner och behöver inte omfatta funktionshinderforskning. Tidigare meriter ska dock vara relevanta för sökandes forskningsplan och bidra till DISLIFE-projektet.

I bedömningen läggs stor vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering och särskilt vid forskningsplanen, som ska vara av hög relevans för något/några av DISLIFE-projektets fyra forskningsteman (se webbsidor ovan). Viss vikt läggs vid forskningsplaner som berör högre utbildnings- och/eller arbetsmarknadsfrågor (tema 2 ovan). Förmågan att bidra till DISLIFE-projektet bedöms även vara viktigt utifrån kandidatens skriftliga och muntliga färdigheter samt förmågan att arbeta självständigt och i grupp för att bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla följande dokument:

  • Följebrev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen och redogör för sina kvalifikationer och forskningsbidrag till DISLIFE-projektet (1-2 s)
  • Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsrådsmedel, forskningssamarbeten)
  • Publikationslista med bilagda kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
  • Forskningsplan som redogör för studiens mål, metoder, data och teorier i relation till forskningsläget och till DISLIFE-projektet (5-7 s)
  • Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro, och vara inkommen senast 12 april 2018, se Umeå Universitet, Lediga jobb.

Övriga upplysningar
Postdoc-anställningen är på 100% i två år med tillträde 1 augusti 2018 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, Professor Lotta Vikström (090-7866266, lotta.vikstrom@umu.se), eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se).

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tillträde

2018-08-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Lotta Vikström, professor

090-786 62 66, Lotta.Vikstrom@umu.se

Jonas Nilsson, prefekt

090-786 99 90, Jonas.Nilsson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-397-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-04-12