Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskare i folkhälsovetenskap med inriktning mot genus och hälsa

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Ansök

senast

2021-11-30

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att i första hand att leda och bedriva forskning inom folkhälsovetenskap med inriktning mot genus, hbtq och hälsa. Forskning kommer i huvudsak ske i tre projekt. Forskningsprojekt 1 avser undersöka unga transpersoners psykiska hälsa och hur den kan förbättras. Forskningsprojekt 2 kartlägger och utvecklar hur socialtjänsten arbetar med våld i nära relationer och studerar mer specifikt hur ett frågecentrerat förhållningssätt implementerats och upplevs inom socialtjänsten. Forskningsprojekt 3 handlar om separatistiska rum för trygghet, där forskaren främst arbetar med hur sådana rum kan påverka hälsan och välmående. I arbetsuppgifterna ingår att samla in och analysera data av kvalitativ karaktär genom intervjuer. Även kritisk policyanalys ingår i arbetet. Samarbete med Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) inom forskning och undervisning ingår. I arbetsuppgifterna avseende forskning ingår även att söka externa medel för finansiering av egen forskning samt finansiering till del av egen lön. Bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet kan ingå. Undervisning och handledning inom folkhälsovetenskap på grundnivå/avancerad nivå vid läkarprogrammet samt mastersprogrammen i folkhälsovetenskap (men även undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden) kan komma att ingå i begränsad mängd. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten kan komma att ingå.
Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen är tillsvidare på heltid till en omfattning av 100 %


Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Aktiv pågående forskning finansierad av externa forskningsmedel direkt knutna till sökande, är ett krav för anställning. Minst 50 % av den anställdes arbetstid ska vara externfinansierad via sådana medel knutna till den sökande.


Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.


Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).


Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i Folkhälsovetenskap med inriktning mot genus och hälsa med specialisering inom transpersoners hälsa. Erfarenheter av kvalitativ metod och kritisk policy analys är av särskild betydelse. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i folkhälsovetenskap. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är erfarenhet av samarbete med nationella och regionala verksamheter inom folkhälsoområdet med inriktning mot genus, hbtq och hälsa särskilt meriterande.


Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-11-30. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Anna-Karin Hurtig, prefekt

090-785 68 12

Diarienummer

AN 2.2.1-1565-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-11-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.