Hoppa direkt till innehållet
printicon

Förste forskningsingejör, 6 månader

Institutionen för fysiologisk botanik

Ansök

senast

2019-01-31

  • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom området experimentell växtbiologi. Inom UPSC är forskning om växters cell- och molekylärbiologi, speciellt på skogsträd, ett profilområde. Institutionen för fysiologisk botanik söker nu en förste forskningsingenjör på heltid under 6 månader. Sista ansökningsdag är 31 januari. Tillträde 2019-03-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning

Vi har tydliga indikationer från preliminära analyser av granbestånd på att mellanårsvariationer i kolupptag under växtsäsongen kan kopplas till hur sträng kylan varit under föregående vinter. Om vintern varit relativt varm var kolupptaget under följande växtsäsong betydligt högre i granbestånd än om vintern varit kall. Framförallt verkar vinterförhållanden påverka potentialen för kolupptag under vår och tidig sommar, vilket sedan håller i sig under resten av vegetationsperioden. Denna koppling fanns dock inte hos de tallbestånd som vi gjort liknande analyser för. Våra preliminära resultat tyder därmed på att det kan finnas betydande artspecifika skillnader mellan gran och tall i hur kolupptag och tillväxt kan komma att förändras med framtidens varmare vinterklimat. 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i en stor forskargrupp och undersöka förmågan hos gran och tall att hantera vinterns kyla på cell och molekylärnivå. Vår förhoppning är att identifiera kritiska komponenter som utgör en begränsning för fysiologisk återhämtning. För att undersöka om det finns skillnader mellan gran och tall då det gäller fotosyntesens känslighet för vinterns kyla kommer vi att bestämma fotosyntesaktiviteten genom att mäta elektrontransport och CO2-upptag med hjälp av utrustning för klorofyllfluorescens och infraröd gasanalys. Uppbyggnaden av fotosyntesens proteinkomplex hos gran och tall under våren skall bestämmas med hjälp av Western blots samt reglering av genuttryck från specifika fotosyntesgener under året med hjälp av RT-PCR.

Kvalifikationer

Du har doktorsexamen i Växtmolekylärbiologi eller motsvarande. Du har arbetat med utrustning för klorofyllfluorescens och infraröd gasanalys. Vidare ska du vara bekant med metoder för att studera reglering av gener samt analys av proteiner.

Ansökan

Ansökan skall innehålla (1) ett personligt brev (2) CV med full publikationslista och kopior på relevanta examen (3) en beskrivning av forskningserfarenhet (4) Redogörelse för forskningsintresse (5) Kontaktinformation till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan.

Tillträde

2019-03-01

Kontaktperson

Åsa Strand

090-7869314

Diarienummer

AN 2.2.1-45-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-01-31