Hoppa direkt till innehållet
printicon

Förste forskningsingengör (2år) med växtfysiologisk inriktning

Institutionen för fysiologisk botanik

Ansök

senast

2018-03-29

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom området experimentell växtbiologi. Inom UPSC är forskning om växters cell- och molekylärbiologi, speciellt på skogsträd, ett profilområde. Där utvecklas modellsystemen asp/hybridasp och gran men en stor del av forskningen använder Arabidopsis som modellsystem. Vi söker en förste forskningsingenjör för anställning i 2 år med tillträde 2018-06-01.

Beskrivning

Projektets syfte är att undersöka betydelsen av trehalose 6-phosphate (T6P) för styrning av blomningsprocessen. Tidigare studier har visat att just T6P-signalering spelar en viktig roll för styrning av övergången till blomning i Arabidopsis thaliana. Flera frågor återstår dock att besvaras, såsom hur de molekylära mekanismerna för T6P-signalering fungerar. För att lösa dessa frågor, kommer detta projekt att karaktärisera den molekylära funktionen av TREHALOSE 6-PHOSPHATE SYNTHASE 1 (TPS1) och karaktärisera nya möjliga signalkomponenter hos T6P/TPS1, baserade på en utförd screening av EMS-suppressorer i Arabidopsis thaliana.

Arbetsuppgifter

Arbetet kommer i huvudsak att innefatta karaktärisering av EMS-suppresorer som kan återställa blomningsförmågan i den icke-blommande tps1-2 GVG:TPS1-mutanten. Du kommer genomföra detaljerad analys av alla kandidatgener med avseende på deras spatiala och temporära expression med hjälp av qRT-PCR-analyser och RNA in situ-hybridisering. Vidare så kommer fluorescensmarkerade proteiner att genereras via kontroll av endogena (konstitutiva och vävnadsspecifika) promotorer. Detta kommer därmed, med hjälp av jäst två-hybrid, att möjliggöra en identifiering av potentiella interagerande partners hos de utvalda kandidaterna. Mer specifika analyser av den molekylära funktionen hos kandidaterna kommer att vara starkt beroende av kandidatgenernas egenskaper.

Kvalifikationer

Det krävs att du har doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom biologi, biokemi eller bioteknik, med en specialisering på växtfysiologi och/eller utveckling. Du ska ha goda erfarenheter av standardmässiga molekylärbiologiska metoder, växtgenetik och liknande. Tidigare erfarenheter av genomiska eller proteomiska metoder och grundläggande dataanalyser av dessa är en fördel. Goda färdigheter i engelska (muntligt såväl som skriftligt) är nödvändigt.

Du förväntas ha goda sociala färdigheter och förmågan att kunna arbeta såväl självständigt som inom ett team.

Ansökan

Ansökan skall innehålla (1) ett personligt brev (2) CV med full publikationslista och kopior på relevanta examen (3) en beskrivning av forskningserfarenhet (4) Redogörelse för forskningsintresse (5) Kontaktinformation till två referenspersoner. Sista ansökningsdag är 20180329.

Tillträde

2018-06-01

Kontaktperson

Markus Schmid, professor

090-786 58 54

Diarienummer

AN 2.2.1-450-18

Löneform

månadslön

Ansök

senast

2018-03-29