Hoppa direkt till innehållet
printicon

Gruppledare/Forskare inom molekylär infektionsmedicin med kompetens inom kryo-EM

Molekylär Infektionsmedicin, Sverige

Ansök

senast

2018-03-26

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS (http://www.mims.umu.se/), söker excellenta unga forskare som är intresserade att bli ny Gruppledare för nydanande forskning inom molekylär infektionsmedicin.

MIMS avser att under kommande år finansiera en ny Gruppledaranställning där finansieringen gäller i första hand som längst upp till en femårsperiod, med möjlighet till förlängning upp till totalt nio år efter extern utvärdering under fjärde året.

Sökande bör ha dokumenterad framgångsrik forskning inom områden med relevans för molekylär infektionsmedicin med erfarenhet och kompetens inom kryo-elektron mikroskopi då Gruppledaren även avses bli affilierad till The Cryo-EM Swedish National Facility som SciLifeLab Fellow (www.scilifelab.se/facilities/cryo-em/).

Den rekryterade forskaren kommer att erhålla omfattande stöd för att kunna etablera en egen forskargrupp med medlemmar på postdoktor och doktorand-nivå. De sökande förväntas även kunna komplettera sin forskningsbudget genom egna nationella och internationella forskningsanslag. Sökande förväntas bedriva ett framgångsrikt forskningsprogram i synergi med den multidisciplinära forskningsmiljö som MIMS utgör och även medverka i samarbeten och gemensamma aktiviteter som främjar forskning och utbyten inom The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine (www.embl.de/research/partnerships/remote/nordic/index.html).

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Du ska också ha genomgått postdoktoralträning och utbildning inom ett relevant forskningsområde. Särskild vikt kommer att ges till vetenskaplig skicklighet. Vi söker företrädesvis begåvade forskare på tidig karriärnivå som redan har producerat utmärkt forskningsarbete, är redo att arbeta självständigt och visar potential att vara en forskningsledare. Därför bör främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, eller har nått motsvarande kompetens, senast två och högst nio år före ansökan.

Ansökningarna kommer att utvärderas av en rekryteringskommitté som består av medlemmar representerande EMBL och noderna inom ”The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine”. En topprankad grupp av sökande kommer att inbjudas till intervju med rekryteringskommittén. Bedömningen kommer att resultera i en rekommendation till MIMS Styrelse för beslut vilket utgör underlag för anställningsbeslut av berörd fakultets dekan och för beslut om institutionsaffiliering.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. ett introduktionsbrev som sammanfattar den sökandes karriär, tidigare forskningserfarenheter av relevans för molekylär infektionsmedicin, kryo-EM och framtidsplaner för forskarkarriären (1-2 sidor),
  2. CV med en lista över alla vetenskapliga publikationer (med de fem viktigaste markerade),
  3. kopia av intyg om doktorsexamen,
  4. en kortfattad forskningsplan (maximalt 5 sidor) med en sammanfattning av förväntade resultat och betydelse inom translationell och molekylär medicinsk infektionsforskning, 5. namn och kontaktuppgifter för tre referenspersoner.
  5. Namn och kontaktuppgifter till tre referenser.

För mer information, kontakta gärna: Bernt Eric Uhlin, professor, MIMS Director, +46-90-7856731, bernt.eric.uhlin(at)umu.se eller Maria Fällman, professor, MIMS Deputy Director, +46-90-7856725, maria.fallman(at)umu.se

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast den 26 mars 2018.

Tillträde

Tillträde fr.o.m. 2018-05-01, eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Bernt Eric Uhlin, professor, föreståndare för MIMS

+46 90 7865731

Maria Fällman, professor, vice-föreståndare, MIMS

+46 90 7856725

Diarienummer

AN 2.2.1-275-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-03-26