Hoppa direkt till innehållet
printicon

Gruppledare/Forskare inom molekylär infektionsmedicin vid Umeå universitet

Molekylär Infektionsmedicin, Sverige

Ansök

senast

2018-09-16

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå University

Beskrivning

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden MIMS (www.mims.umu.se) söker excellenta unga forskare som är intresserade att bli nya Gruppledare för nydanande forskning inom molekylär infektionsmedicin.

MIMS avser att under kommande år finansiera en ny Gruppledaranställning där finansieringen gäller i första hand som längst upp till en femårsperiod, med möjlighet till förlängning upp till totalt nio år efter extern utvärdering under fjärde året.

Sökande bör ha dokumenterad framgångsrik forskning inom områden med relevans för molekylär infektionsmedicin. Den rekryterade forskaren kommer att erhålla omfattande stöd för att kunna etablera en egen forskargrupp med medlemmar på postdoktor och doktorand-nivå. De sökande förväntas även kunna komplettera sin forskningsbudget genom egna nationella och internationella forskningsanslag.

MIMS Gruppledare förväntas bedriva ett framgångsrikt forskningsprogram i synergi med den multidisciplinära forskningsmiljö där MIMS ingår och även medverka i samarbeten och gemensamma aktiviteter som främjar forskning och utbyten inom The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine (www.embl.de/research/partnerships/remote/nordic/index.html).

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Du ska också ha genomgått postdoktoralträning och utbildning inom ett relevant forskningsområde. Särskild vikt kommer att ges till vetenskaplig skicklighet. Vi söker företrädesvis begåvade forskare på tidig karriärnivå som redan har producerat utmärkt forskningsarbete, är redo att arbeta självständigt och visar potential att vara en forskningsledare. Därför bör främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, eller har nått motsvarande kompetens, senast två och högst sju år före ansökan.

Ansökningarna kommer att utvärderas av externa sakkunniga i en rekryteringskommitté som består av medlemmar representerande EMBL och noderna inom ”The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine”. En topprankad grupp av sökande kommer att inbjudas till intervju med rekryteringskommittén. Bedömningen kommer att resultera i en rekommendation till MIMS Styrelse för beslut vilket utgör underlag för institutionsaffiliering och anställningsbeslut av berörd fakultets dekan.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. ett introduktionsbrev som sammanfattar den sökandes karriär, tidigare forskningserfarenheter av relevans för molekylär infektionsmedicin  och framtidsplaner för forskarkarriären (1-2 sidor).
  2. CV med en lista över alla vetenskapliga publikationer (med de fem viktigaste markerade).
  3. kopia av intyg om doktorsexamen.
  4. en kort forskningsplan (maximalt 5 sidor) med en sammanfattning av förväntade resultat och betydelse inom translationell och molekylär medicinsk infektionsforskning.
  5. namn och kontaktuppgifter för tre referenspersoner.

För mer information, kontakta gärna: Bernt Eric Uhlin, professor, MIMS Director, +46-90-7856731, bernt.eric.uhlin(at)umu.se eller Maria Fällman, professor, MIMS Deputy Director, +46-90-7856725, maria.fallman(at)umu.se

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-09-16.

Tillträde

Tillträde from 2018-12-01, eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Bernt Eric Uhlin, professor, föreståndare för MIMS

+46 90 7856731

Maria Fällman, professor, vice-föreståndare, MIMS

+46 90 7856725

Diarienummer

AN 2.2.1-1196-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-09-16