Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kvalitetsutvecklare

Planeringsenheten

Ansök

senast

2019-09-09

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Beskrivning

Vid Umeå universitet arbetar vi med ständig utveckling och uppföljning av vårt kvalitetssystem. Som ett led i detta kommer ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå att implementeras under 2019 och framåt. Under 2019 kommer universitetet också att bevaka konsekvenserna av Universitetskanslersämbetets regeringsuppdrag att utveckla kvalitetssäkringssystem för forskning. Umeå universitet förstärker därför den funktion som ansvarar för utveckling, förvaltning och förankring av metoder och rutiner för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av universitetets utbildning och forskning.

Planeringsenheten arbetar på universitetsledningens uppdrag bl.a. med övergripande planering, stöd och uppföljning av all verksamhet. Vid enheten arbetar ett antal personer med kvalitetsfrågor och utgör tillsammans universitetets centrala kvalitetsfunktion.

Arbetsuppgifter

Vi söker en kvalitetsutvecklare. Din uppgift är att samordna kvalitetsfunktionens arbete samt utveckla dess arbetsformer. Inledningsvis är arbetet fokuserat på kvalitetsfrågor inom utbildning, inklusive forskarutbildning, men kan på sikt även komma att omfatta forskning. Arbetet sker på uppdrag av och i nära dialog med universitetsledningen. Du kommer att ha en central roll i samordningen av externa utbildningsutvärderingar. Du ansvarar för att proaktivt bereda samt att följa upp resultatet av dessa utvärderingar, dels genom att vara ett konsultativt stöd till de utbildningar som utvärderas, dels genom att bistå universitetsledningen med att kvalitetssäkra utvärderingsprocessen. Du kommer att driva utveckling och delta i analysarbete kopplat till kvalitetsfrågor. I arbetet ingår nätverksbyggande och omvärldsbevakning av kvalitetsfrågor inom utbildning och forskning nationellt och internationellt.

Kvalifikationer

Vi söker en person med forskarexamen. Du har erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå samt har egen erfarenhet av att undervisa. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom högre utbildning. Du har erfarenhet av samordning och projektarbete. Erfarenhet av att arbeta med frågor om forskning är meriterande. Det är meriterande om du är väl insatt i utbildning på forskarnivå.

Arbetet förutsätter att du förmår anlägga ett helhetsperspektiv men också att du har kunskap om relevanta specifika sakfrågor. Du kommer att vara motor i ett arbete med många inblandade vilket ställer höga krav på samarbete och flexibilitet. För att kunna utbilda i kvalitetsfrågor och sprida en kvalitetskultur bland såväl chefer som medarbetare krävs god pedagogisk förmåga samt god förmåga att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Arbetet ställer också stora krav på analysförmåga, initiativförmåga och effektivitet. Du kommer att samarbeta med personer både inom och utanför universitet, vilket innebär att du bör ha god förmåga att samarbeta. Vi förutsätter att du har goda IT-kunskaper i bl.a. Officepaketet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Villkor

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2019-10-01 eller snarast möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Närmare upplysningar lämnas av biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, telefon: 070-380 55 83. Frågor gällande rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Annelie Mellström, telefon: 090- 786 62 72.

Din ansökan ska vara inkommen till Umeå universitet senast 2019-09-09.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2019-10-01

Diarienummer

AN 2.2.1-1140-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-09-09

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.