Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor (100 %) i kognitiv neurovetenskap

CEDAR:s forskningsavdelning

Ansök

senast

2018-05-14

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Projektbeskrivning

Vi söker en postdoktor som kommer att arbeta både inom ramen för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (www.ufbi.umu.se) direktör: Lars Nyberg) och Enheten för demografi och åldrandeforskning (www.cedar.umu.se).UFBI är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där tekniker för funktionell och strukturell hjärnavbildning används för att belysa många olika grundvetenskapliga och kliniska frågeställningar. CEDAR är även det ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där forskning om åldrande är ett centralt tema.

Den aktuella postdoktoranställningen är inom kognitiv neurovetenskap med fokus på minnesträning. Anställningen är knuten till professor Carl-Johan Boraxbekks forskargrupp i nära samarbete med professor Lars Nyberg. UFBI har under det senaste årtiondet legat i framkant när det gäller minnesträning som strategi för att förbättra hjärnans funktioner. Specifikt så är vi nu intresserade av att fortsätta detta arbete genom att utveckla och testa en ny minnestränings-app. Forskningen kommer att innebära dels beteende-testning, dels att förstå de underliggande neurala mekanismerna med hjälp av hjärnavbildningstekniker (t.ex. MRI och PET).
Möjlighet att vistas i Köpenhamn, vid Danish Research Center for Magnetic Resonance (DRCMR, www.drcmr.dk), kommer att finnas, eftersom huvudhandledare (CJ Boraxbekk) verkar där på deltid.

Kvalifikationer

Doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.  I första hand bör den komma ifråga som avlagt sin examen högst tre år före ansökningstidens utgång. 

Den sökande bör ha goda färdigheter i kognitiv neurovetenskap, statistik, vetenskaplig engelska, samt goda allmänna kommunikativa färdigheter, muntligen och i skrift. Erfarenhet av kognitiv testning och funktionell hjärnavbildning, gärna fMRI eller PET, är meriterande.  Den sökande ska kunna arbeta både självständigt och som del i ett forskarlag. Stor vikt läggs vid den sökandes lämplighet för det aktuella projektet.  

Ansökan ska innehålla

  1. Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes
      forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet. 

  2. Curriculum vitae som inkluderar examina, anställningar, publikationslista, samt
      namn och kontaktinformation för två referenspersoner.

Anställningen gäller för 2 år. Tillträde den 1 september 2018, eller enligt överenskommelse.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 14 maj 2018.

Dokument som åberopas och inte kan bifogas Varbi kan skickas till Carl-Johan Boraxbekk, Umeå universitet,

CEDAR, 901 97 Umeå, Sweden. Märk sändningen med diarienummer AN 2.2.1-680-18.

Tillträde

2018-09-01

Kontaktperson

Carl-Johan Boraxbekk, professor

(cj.boraxbekk@umu.se)

Diarienummer

AN 2.2.1-680-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-05-14