Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor (100%) i experimentell biomedicinsk forskning

Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Ansök

senast

2019-12-16

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Vi söker en postdoktor till vårt laboratorium för experimentell oftalmologisk och muskuloskelettal grundforskning vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR).

Beskrivning av projektet:

Vi söker Dig som är en driftig forskare på postdoktoral nivå, med stor erfarenhet av experimentell biomedicinsk forskning i laboratoriemiljö, och med intresse av att studera patofysiologiska mekanismer vid olika sjukdomstillstånd i epitel och bindväv, företrädesvis i ögats hornhinna.
Vår forskargrupp fokuserar på mekanistiska aspekter av sårläkning i epitel och bindväv, och av ärrbildning i kollagenrik vävnad, och studerar där speciellt vilken roll de kollagenproducerande cellerna har. Vår målsättning är att kartlägga intra- och intercellulära signalvägar som skulle kunna utgöra potentiella mål för framtida behandlingar av sårläkning och ärrbildning i hornhinnan. Betydelsen av de kollagenproducerande cellerna i sårläkningen utvärderas i en tredimensionell cellodlingsmodell samt i en djurmodell.

Din roll blir att relativt självständigt driva experimentella hornhinnestudier inom projektet, under överinseende av grupp-/projektledaren och biträdande gruppledaren (lab. föreståndare), liksom att stötta mer juniora forskare/doktorander/studenter i gruppen i angränsande projekt (företrädesvis experimentell forskning på liknande vävnadsprocesser i det muskuloskelettala systemet).

Arbetet inkluderar en hel del utmanade laboratoriearbete, men kräver också självständigt arbete med projektdesign och avancerad dataanalys. Forskningen drivs i samarbete med kliniska forskare vid enheten för Oftalmiatrik/Ögonkliniken Norrlands universitetssjukhus, samt forskare vid Shandong Eye Institute, Quingdao, Kina och University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Forskningen i gruppen stöds av Vetenskapsrådet (VR), samt av ett antal privata forskningsstiftelser.

 

Kvalifikationer:

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga färdigheter.

Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen inom maximalt tre år före ansökningstidens utgång.

Vi söker en välkvalificerad och högt motiverad medarbetare som tidigare deltagit i utmanande och produktiv forskning, och som har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga forskargruppen.

En stark bakgrund inom molekylärbiologi/biomedicin och/eller bioteknik är önskvärd, inte minst en gedigen erfarenhet inom molekylära/biokemiska laboratorietekniker och arbete med cellodling.

Det förutsätts att den sökande bemästrar vetenskaplig engelska och har goda allmänna kommunikativa färdigheter i engelska (såväl muntligen som skriftligen).

Stor vikt läggs vid sökandes samarbetsförmåga och lämplighet för det aktuella projektet.

Ansökan ska innehålla:

  1.  Ett kort introduktionsbrev (max. 1 A4 sida) med redovisning av hittills uppnådda vetenskapliga mål, innefattandes: en kort summering av Din forskningserfarenhet och vetenskapliga intressen, samt en kort redogörelse för varför Du är intresserad av denna tjänst.
  1. Curriculum Vitae innehållande: kopior av examina, publikationslista, lista över laboratorietekniska metoder som behärskas, utbildning, samt namn och kontaktinformation på två referenspersoner.

Kontaktperson för frågor:

Docent/Univ.lektor Ludvig Backman (labbets föreståndare), e-post: ludvig.backman@umu.se.

Projekttitel: “Mechanisms of wound-healing and scar-formation in the human cornea”
Projektledare: Professor Patrik Danielson.

Anställningstiden är två år. Tillträde 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse.

Övrig information:

Facklig information lämnas av SACO 090-786 53 65, SEKO civil 090-786 52 96 samt ST 090-786 5431.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2020-02-01

Kontaktperson

Universitetslektor Ludvig Backman

ludvig.backman@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1706-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-12-16

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.