Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor (2 år) i Drug Discovery och cell-autonom immunitet

Institutionen för molekylärbiologi

Ansök

senast

2019-01-28

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för molekylärbiologi

Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter

Många av kroppens celler har en inbyggd förmåga att upptäcka invaderande mikroorganismer och att svara på hotet genom att aktivera en rad försvarsmekanismer. Denna så kallade cell-autonoma immuniteten har en viktig roll i skyddet mot många av de mikroorganismer vi exponeras för men är mindre effektivt vid allvarliga infektioner som orsakas av mikroorganismer som har utvecklat mekanismer för att neutralisera det cell-autonoma immunsvaret.

Projektets målsättning är att identifiera och karakterisera små kemiska föreningar som kan blockera tillväxten av den intracellulära bakterien Chlamydia trachomatis, antingen genom att aktivera cellautonoma immunsvaret i infekterade celler eller genom att blockera bakteriens förmåga att neutralisera immunsvaret. Projektet förväntas ge djupare insikter i viktiga molekylära mekanismer för värd-patogen interaktionen och att skapa nya förutsättningar för utveckling av nya läkemedel riktade mot förmågan att etablera infektion (virulens).

Specifika mål inom projektet:

  • Utveckling och optimering av metod för screening av små molekyler i stor skala.
  • Genomförandet av screening av små molekylbibliotek och validering av kandidatmolekyler.
  • Karakteriseringen av verkningsmekanism hos validerade kandidatföreningar.

Arbetsuppgifterna är att utforma och utföra experiment och skriva rapporter under ledning av gruppledaren.

Kvalifikationer

Kvalificerad att ansöka är de som avlagt en universitetsexamen motsvarande en europeisk universitets doktorsexamen i molekylärbiologi, mikrobiologi, cellbiologi eller biokemi (eller motsvarande områden). Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Den sökande måste ha dokumenterad erfarenhet (inklusive praktisk erfarenhet) i molekylärgenetiska tekniker och cellodling. Tidigare erfarenhet av små molekyl screening är meriterande. Tidigare erfarenhet inom området värd-patogen interaktion är också önskvärd.

Du bör vara mycket skicklig på att kommunicera både skriftligt och muntligt på engelska och du bör även ha hög motivation och drivkraft. Projektet är ett samarbetsprojekt med flera partners och därför förväntas du inte bara arbeta självständigt utan också fungera väl i en forskningsgrupp med kollegor inom andra forskningsområden. Utmärkt kommunikations-förmåga krävs även för att effektivt kunna interagera med kollegor och arbetskamrater inklusive kollegor från kompletterande forskningsområden.


Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska (företrädesvis) eller svenska:

  • CV med information om utbildning, förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över vetenskapliga publikationer.
  • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och forskningsintressen samt motivatering varför du söker tjänsten.
  • Kontaktuppgifter på minst två gärna tre referenspersoner.

Mer om oss

Forskargruppen är en del av Laboratoriet för Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och Umeå Center for Microbial Research (UCMR), ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på forskning av högsta kvalitet och nya tillämpningar inom mikrobiologi. Du hittar mer information om oss på www.mims.umu.se/groups/barbara-sixt; www.ucmr.umu.se och https://www.umu.se/molbiol. För frågor angående tjänsten, kontakta projektledaren: Barbara Sixt (barbara.sixt@umu.se).

Tillträde

2019-03-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Barbara Sixt, Forskare

barbara.sixt@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-11-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-01-28