Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor (2 år) i Ekologi med inriktning mot marina patogena svampar

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ansök

senast

2019-11-15

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå universitet) söker en postdoktor för ett 2-årsprojekt som undersöker hur patogena svampar påverkar marina växtplankton och den marina kolcykeln. Anställningen avser heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2019-11-15.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Växtplankton utgör basen i den marina födoväven, och växtplanktonsamhällets artsammansättning och produktivitet har betydelse för kolets biogeokemiska kretslopp och hur mycket fisk som ekosystemet kan producera. Miljöförhållanden som styr sammansättningen av födovävar är väl beskrivna, t.ex. att hög näringstillgång gynnar produktionen av fisk och skaldjur, medan näringsfattiga förhållanden gynnar mikroorganismer.

Många av organismerna som ingår i födovävarna och deras ekologiska anpassningar är kända, men en organismgrupp vars ekologiska betydelse vi känner dåligt till är patogena svampar. Det är möjligt att patogena svampar har såväl ekologisk som evolutionär betydelse, t.ex. genom att påverka energiflödena i födoväven och att de selektivt gynnas av klimatförändringar. Projektet ger en unik möjlighet till att delta i ett forskningsfält under stark utveckling.

I det här projektet kommer vi att fokusera på chytrider, en svampgrupp som har visats kunna infektera växtplankton. Vi kommer att studera den rumsliga och temporala variationen hos chytrider i Östersjön med syfte att länka deras förekomst till specifika miljöförhållanden och speciella växtplanktonarter. Fältstudien kommer att följas upp med infektionsexperiment för att undersöka hur chytrider påverkar kol- och energiflödena i marina födovävar, samt vilka effekter en temperaturhöjning kan ha. Vi kommer att använda avancerad analytisk teknik (nanoscale secondary ion mass spectrometry, nanoSIMS), för att analysera mikrobiella interaktioner.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha en doktorsexamen i akvatisk mikrobiell ekologi eller liknande. För att vara behörig får doktorsexamen inte vara avlagd för mer än tre (3) år sedan när ansökningstiden löpt ut. God samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ krävs. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Dokumenterad erfarenhet av svampars ekologi eller systematik, bioinformatik eller genetik är meriterande. Erfarenhet av storskalig analys av sekvensdata är meriterande, så även kunskap om fylogenetiska analyser, statistik och programmering (i t.ex. Linux, R, Python). Erfarenhet av olika typer av datamodellering är meriterande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund passar för projektet (max två sidor).
  • CV inklusive publikationslista.
  • Kopior på doktorsavhandlingen samt relevanta publikationer (max fem).
  • En kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis.
  • Namn och kontaktuppgifter på tre referenspersoner (e-post och telefon).
  • Övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan, som ska vara skriven på svenska eller engelska, görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Sista ansökningsdag är 2019-11-15.

Kontakt
För ytterligare information kontakta professor Agneta Andersson (agneta.andersson@umu.se, +46 90 7869845).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (www.emg.umu.se) bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, cirka 20 av dem är postdoktorer.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Agneta Andersson, professor

090-786 98 45

Diarienummer

AN 2.2.1-1475-19

Löneform

Fast månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-11-15

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.