Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktor (2 år) i skurna finita element metoder

Department of Mathematics and Mathematical Statistics

Ansök

senast

2021-12-03

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en postdoktor inom beräkningsmatematik med fokus på forskning inriktad mot skurna finita elementmetoder för tidsberoende problem. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och Essence. Sista ansökningsdag är 3 december 2021.

Anställningen avser heltid under 24 månader vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Innehavaren av anställningen förväntas ta sig an forskningsfrågan med entusiasm och höga ambitioner, aktivt delta i forskningssamarbete samt delta i de dagliga aktiviteterna inom forskningsmiljön. Tillträde sker i början av 2022.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Skurna finita elementmetoder (CutFEM) är en ny typ av inbäddad finit elementmetod för att lösa partiella differentialekvationer som inte använder sig av ett standard mesh som matchar områdets rand. I stället tillåts randen att skära igenom elementen på ett godtyckligt vis, vilket möjliggör en flexibel beskrivning av områdets geometri som är oberoende av meshet. Denna egenskap gör därför skurna finita elementmetoder speciellt lämpliga för problem där området förändras under simuleringen, till exempel rörliga interface i tvåfasströmning. Lämpligt konstruerade skurna finita elementmetoder har samma noggrannhet och stabilitet som standard finita elementmetoder.

I detta projekt kommer vi att fokusera på utveckling, analys och implementering av skurna finita elementmetoder för paraboliska problem på tidsberoende områden. Mer specifikt kommer vi att utveckla:

 • Rumtidsformuleringar och feluppskattningar i rumtidsnormer
 • Tekniker för stabilisering av skurna finita elementmetoder
 • Feluppskattningar för ickelinjära problem där områdets förändring beror av fysiken
 • Sluttidsfeluppskattningar av optimal ordning
 • Ett koncept för diskret stabilitet och diskret parabolisk regularisering

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en doktorsexamen i beräkningsmatematik, tillämpad matematik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Dokumenterade kunskaper och erfarenheter av skurna finita elementmetoder för tidsberoende problem krävs, liksom utmärkta kunskaper i programmering (speciellt MATLAB) och kommunikationsfärdigheter i muntlig och skriftlig engelska.

Forskningsuppgifterna kräver genomgående stor självständighet, noggrannhet och engagemang. Dokumenterad vetenskaplig drivkraft beaktas därför särskilt, liksom förmåga att arbeta såväl självständigt som i en del av en forskargrupp.

Dokumenterad framgångsrik forskningspublikation och erfarenhet i skurna finita elementmetoder är särskilt meriterande. Erfarenhet av interdisciplinär forskning och tvärvetenskapliga samarbeten, särskilt i det aktuella tillämpningsområdet, är meriterande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett följebrev med en kortfattad beskrivning (en sida) av dig själv, dina tidigare forskningsmeriter, vad som gör dig lämpad för projektet och varför du är intresserad av ämnesområdet.
 • Ett curriculum vitae med en komplett publikationsförteckning.
 • Styrkta kopior av doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis liksom relevanta betygsutdrag.
 • Kopior av (maximalt fem) relevanta publikationer samt din doktorsavhandling.
 • En forskningsplan, 3-4 sidor, i vilken du beskriver de forskningsfrågor du vill undersöka och hur du kommer att bidra till forskningsprojektet.
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Eventuellt övriga handlingar du vill åberopa.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Ansökan med tillhörande handlingar ska vara skriven på svenska eller engelska. Du söker via vårt e- rekryteringssystem Varbi. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 3 december 2021.

Mer information
Ytterligare information ges av professor Mats G. Larson mats.larson@umu.se, eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Mer information om institutionen: https://www.umu.se/ institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Tillträde

2022-01-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Mats G Larson, professor

mats.larson@umu.se

Åke Brännström, prefekt

ake.brannstrom@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1699-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-12-03

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.