Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor (2 år) i syntetisk läkemedelskemi

Kemiska institutionen

Ansök

senast

2020-11-05

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Kemiska institutionen söker en postdoktor, heltid i två år, inom området syntetisk läkemedelskemi som i huvudsak kommer att arbeta med att utveckla organiska flerstegssynteser och lösa utmanande syntetiska problem för att effektivt framställa och karakterisera nya molekyler. I projektet ingår att designa, syntetisera och karakterisera nya föreningar samt att framställa dessa med tillräckligt hög renhet för att kunna testas i biologiska system. Ansök senast 5 november 2020.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Fokus i forskargruppen ligger på design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot mikrobiella och neurodegenerativa sjukdomar. För närvarande fokuserar gruppen på att designa och syntetisera nya peptidomimetika för att bekämpa antibiotikaresistenta sjukdomsframkallande bakterier, inklusive Methicillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och vancomycinresistanta enterokocker (VRE). Forskarna har även utvecklat substanser som selektivt stoppar klamydiabakteriens infektionsförmåga samt andra föreningar som stänger ner listeriabakteriens sjukdomsframkallande förmåga. I ett annat projekt har substanser utvecklats som gör tuberkulosbakterien Mycobacterium tuberculosis åter känslig mot immunresponser och vissa antibiotika. I samarbete med andra forskargrupper i Europa och USA studeras effekterna av dessa i in vitro- och in vivo-modeller samtidigt som studier för att förstå de exakta verkningsmekanismerna pågår. Projektet är interdisciplinärt med samarbeten över olika forskningsfält. Forskningen involverar design, syntes och upprening av nya analoger till föreningar som visat biologisk aktivitet in vitro och in vivo.

I postdoktorprojektet ingår att designa, syntetisera och karakterisera nya föreningar samt att framställa dessa med tillräckligt hög renhet för att kunna testas i biologiska system. Postdoktorn kommer att ha möjlighet att planera och utveckla tillvägagångssätt för att syntetisera små organiska molekyler för kemisk biologi. Utöver detta är målsättningen att publicera forskningsresultaten och den sökande kommer att delta i skrivandet av publikationer. Som postdoktor skall du bidra med din kunskap till forskargruppen, sammanfatta forskningen samt presentera dina framsteg på gruppmöten.

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år, med start enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Krav
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi med inriktning mot organisk kemi eller motsvarande. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha goda kunskaper inom syntetisk organisk kemi (metodutveckling, totalsyntes och/eller läkemedelskemi) samt en dokumenterat god förmåga att bedriva forskning och skriftligt presentera denna i vetenskapliga publikationer i expertgranskade tidskrifter. Den sökande måste på ett självständigt sätt kunna utveckla flerstegssynteser och lösa utmanande syntetiska problem för att effektivt designa, framställa och karakterisera nya molekyler. En vilja att bedriva forskning i ett multidisciplinärt projekt och i en miljö som främjar samarbeten mellan personer med olika kompetenser, samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs.

Övriga önskvärda meriter
Då den klass av föreningar som i huvudsak studeras i de ovan beskrivna projekten är 2-pyridoner är det meriterande om den sökande kan uppvisa erfarenhet av syntes av dessa heterocykler. Det är även meriterande om den sökande har kunskap om en eller flera av de bakterier som studeras i projekten.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med beskrivning av kvalifikationer, forskningsintressen och motivering till ansökan (max 2 sidor),
  • Meritförteckning - CV med publikationslista,
  • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis,
  • Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
  • Kopia av doktorsavhandling och relevanta artiklar,
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner,
  • Övriga relevanta handlingar.

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 5 november 2020.

Närmare upplysningar lämnas av professor Fredrik Almqvist, tfn: 090-786 69 25 eller e-post: fredrik.almqvist@umu.se.

Information om oss
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Fredrik Almqvist

090-786 69 25

Diarienummer

AN 2.2.1-1337-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-11-05

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.