Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktor (2 år) inom växtmolekylärbiologi och genetik

Umeå Plant Science Centre (UPSC)

Ansök

senast

2022-02-01

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för fysiologisk botanik på Umeå universitet söker en postdoktor som ska utföra molekylär genetik och proteinbiokemi för att förstå mekanismerna som styr adventivrotbildning. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1  mars 2022 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för fysiologisk botanik

Postdoktorn kommer att placeras vid Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet, som är en del av Umeå Plant Science Center (UPSC), med cirka 200 medarbetare av cirka 40 olika nationaliteter, inklusive 35 gruppledare. UPSC är en av Europas mest framstående forskningsmiljöer för växtforskning. Forskningen vid UPSC omfattar ett brett spektrum av discipliner inom växtbiologi, inklusive ekologi, genetik, fysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi. För vidare information, se www.umu.se/institutionen-for-fysiologisk-botanik/ och www.upsc.se.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Adventivrötter (AR) krävs för vegetativ förökning av växter. AR-initiering sker i differentierade celler i ovanjordsdelar efter cell-dedifferentiering, omprogrammering, delning och differentiering. Genom att använda Arabidopsis som ett modellsystem har vi identifierat regulatoriska gener som påverkas av ljussignalering och tre viktiga signalvägar för växthormoner.

Projektet syftar till att 1) karakterisera rollen för AtWOX13- och AtWOX14-transkriptionsfaktorer som sannolikt är involverade i cellernas omprogrammering och 2) att få en bättre förståelse av ljusets roll genom att identifiera vilka fytokrominteragerande faktorer (PIF) gener som spelar en roll i AR-initiering samt karakterisera deras funktion. Projektet integrerar genetik, molekylärbiologi, cellbiologi och proteinbiokemiska metoder. Postdoktorn kommer att arbeta i professor Catherine Bellinis grupp, och genomföra det experimentella arbetet som inkluderar mutantanalys, kloning, växttransformation och proteininteraktionsstudier. Projektet finansieras av ett anslag från Vetenskapsrådet.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Du ska även ha erfarenhet av standardmolekylärbiologi, växtgenetik, växtfysiologi och utvecklingsbiologi, samt goda kunskaper inom bioinformatik. Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska krävs samt god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt samt i grupp. Vi värdesätter kreativitet, förmåga att kommunicera och ta initiativ.

Erfarenhet av vegetativ förökning av växter under sterila förhållanden och standardmikroskopi och konfokalmikroskopitekniker är meriterande.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev som beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen samt intresse för just denna anställningen,
  • Meritförteckning - CV med publikationslista,
  • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis,
  • Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
  • Kopia av doktorsavhandling,
  • Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 1 februari 2022.

Närmare upplysningar lämnas av professor Catherine Bellini catherine.bellini@umu.se

Tillträde

1 mars 2022 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Catherine Bellini

090-786 96 24

Diarienummer

AN 2.2.1-19-22

Löneform

Fast månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-02-01

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.