"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktor (2 år) med inriktning på skydd av biologisk mångfald längs vattendrag

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ansök

senast

2023-06-10

  • Typ av anställning Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Vi utlyser en postdoktorsanställning med inriktning på skydd av biologisk mångfald och ekologiska funktioner längs vattendrag. Placeringsort är Umeå där även en del av fältarbetet kommer att genomföras. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. Startdatum är i november 2023, eller enligt överenskommelse, och sista ansökningsdag är 10 juni 2023. Välkommen med din ansökan!

Projektbeskrivning
Europa eftersträvar att utöka skyddet av natur till 30% av land och hav, men på grund av ett historiskt överutnyttjande av naturresurser är tillgänglig yta för skydd idag begränsad. Landområden längs vattendrag bidrar oproportionerligt mycket till regional biodiversitet samt viktiga ekologiska funktioner och ekosystemtjänster. Tack vare detta och deras förgrenade geometri utgör dessa områden ’grönblå artärer’, eller nätverk, som rumsligt sammankopplar en mängd ekosystem trots att de representerar en relativt liten areal. Målet med detta internationella projekt (RIPARIANET) är att utveckla metoder som genom fältstudier av flertalet ekosystemprocesser och -funktioner och mått på biodiversitet tillsammans med fjärranalys leder till rumslig optimering av hur bevarandet av dessa grönblå nätverk prioriteras.

En postdoktor kommer att samarbeta med ett forskarlag som inkluderar Micael Jonsson (Umeå universitet) och ett konsortium av forskare från Tyskland, Italien, Portugal och Spanien, vilka utgör RIPARIANET-projektet. Beroende på den sökandes intressen och expertkunskap kommer de att ha friheten att fokusera på olika aspekter inom det bredare RIPARIANET-projektet, vilket inkluderar biodiversitet och ekosystemprocesser längs vattendrag och den rumsliga sammansättningen av områden som är viktiga för dessa. Det kommer även finnas möjligheter att besöka, och arbeta hos, andra medlemmar inom konsortiet. Detta är en tvåårig anställning som finansieras genom Biodiversa-programmet och som lokalt administreras av Formas.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en person med doktorsexamen inom ekologi, terrester ekologi, eller liknande ämnen. Dokumenterad erfarenhet av fältarbete i ekologi är ett krav. Vi söker en kreativ och motiverad person som planerar arbetet självständigt och samtidigt tycker om att arbeta i en grupp. God förmåga att vetenskapligt kommunicera på engelska är ett krav likväl som B-körkort. Meriterande för denna anställning är kunskap kring fågel- och fladdermusbiologi och rumslig ekologi.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande:

  • Personligt brev (max. 2 sidor) där du beskriver varför du är intresserad av och lämpad för anställningen samt forskningsidéer relaterade till projektet,
  • CV med publikationslista,
  • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas,
  • Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
  • Kopia av doktorsavhandling och maximalt 3 relevanta artiklar,
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner,
  • Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Sista ansökningsdag är 10 juni 2023.

Kontakt
Närmare upplysningar lämnas av Micael Jonsson (micael.jonsson@umu.se).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 160 medarbetare, varav 20 är postdoktorer. För mer information, se https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/.

Faktaruta

Tillträde

2023-11-01 eller enligt överenskommelse

Löneform

Fast månadslön

Ansökningsdatum

2023-06-10

Diarienummer

AN 2.2.1-456-23

Kontaktperson

Micael Jonsson

090-7866923

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.