Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor (2 år) om proteaser av fotosyntetiska mikroorganismer

Kemiska institutionen

Ansök

senast

2020-11-09

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Kemiska institutionen söker en postdoktor för ett projekt där syftet är att karakterisera strukturen och funktionen av metakaspase-liknande proteaser i cyanobakterier och encelliga alger. Välkommen med din ansökan senast 9 november 2020.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Cyanobakterier och alger har ett potentiellt kommersiellt värde som mikrobiella producenter av biobränsle eller andra högvärdiga produkter, men i naturen påverkar deras blomning även hälsa och industri på ett negativt sätt. För att lära oss mer om livskraften hos stora alg- och bakteriekulturer planerar vi att studera proteasfamiljen metakaspaser och deras homologer i encelliga fotosyntetiska organismer. Studier kommer att utföras i den gröna algen Chlamydomonas reinhardtii, cryptophytalgen Giardia theta och cyanobakterien Synechocystis sp. PCC 6803. Projektet är kopplat till starka forskningsmiljöer vid Umeå universitet och kommer att ledas genom regelbundna möten mellan postdoktorn och de berörda forskarna.

Kaspas proteaser har identifierats som nyckelaktörer i programmerad celldöd hos djur. Trots sin betydelse i organutveckling verkar kaspaser vara frånvarande i alla andra riken (växter, svampar, bakterier), men ett brett spektrum av strukturella homologer har identifierats i dessa organismer, så kallade metakaspaser, parakaspaser och orthokaspaser. De olika typerna av metakaspaser verkar inte bara vara inblandade i celldödsprocesser, utan vissa har i högre växter också viktiga roller för överlevnad. Funktionerna hos meta- och ortokaspaser i encelliga organismer är fortfarande okända. Vi kommer att undersöka rollen av metakaspas-homologer i encelliga fotosyntetiska organismer (mikroalger och cyanobakterier). Postdoktoranställningen ingår i en forskargrupp som, förutom vid Kemiska institutionen, också är verksam vid Umeå Plant Science Centre (https://www.upsc.se/).

Kvalifikationer
För behörighet krävs en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i biokemi eller molekylärbiologi eller motsvarande. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Du har en gedigen bakgrund inom molekylärbiologi och biokemi samt experimentella färdigheter inom molekylärbiologi och/eller biokemi med fotosynthetiserande mikroorganismer. Du har erfarenhet av arbete med cyanobakterier, gärna med Synechocystis sp. PCC 6803 och/eller encelliga alger, gärna Chlamydomonas reinhardtii. Publiceringar i internationella granskade tidskrifter är ett krav. Du är starkt motiverad att ta till dig ny kunskap, har förmåga att utveckla nya metoder samt att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö. Du har god samarbetsförmåga och mycket goda engelskakunskaper i både tal och skrift. Kunskap om genredigeringstekniker som CRISPR samt tidigare erfarenhet av att arbeta med proteaser är önskvärt.

Villkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två år, med start enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Ett personligt brev med beskrivning av kvalifikationer, forskningsintressen och motivering till ansökan, (max 2 sidor)
  • CV, inklusive publikationslista
  • Kopia av doktorsavhandling och eventuella relevanta publikationer
  • Kopia av doktorsexamensbevis eller motsvarande, samt andra relevanta examensbevis och betyg
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
  • Övriga relevanta handlingar

Ansökan, skriven på engelska eller svenska, ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 9 november 2020.

Information
För ytterligare information, kontakta professor Christiane Funk, tel: 090-7867633, e-post: christiane.funk@umu.se. Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och har ca 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum. www.umu.se/kemiska-institutionen.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Christiane Funk

090-7867633

Diarienummer

AN 2.2.1-1306-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-11-09

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.