Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktor (2år) i graf-baserad maskininlärning

Institutionen för datavetenskap

Ansök

senast

2022-12-15

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Institutionen för Datavetenskap söker en postdoktor för att delta i forskningsprojektet Semantisk parsning av multimodal data. Anställningen är på heltid i två år med tillträde 1 mars 2023, eller enligt överenskommelse.

Institutionen för Datavetenskap 

Institutionen för datavetenskap kännetecknas av världsledande forskning inom en mängd vetenskapliga områden, och rankas högt i internationell jämförelse. Avdelningen har vuxit snabbt de senaste åren, med fokus på att skapa en inkluderande forskningsmiljö. Vi söker nu en postdoktor inom grafbaserad maskininlärning för multimodal analys. Våra medarbetare representerar en mångfald av nationaliteter, bakgrunder, och forskningsområden. Som postdoktor hos oss får du stöd med karriärplanering, nätverkande, administrativa och tekniska funktioner samt goda anställningsvillkor. Mer information om avdelningen finns på:

https://www.umu.se/en/department-of-computing-science/

Låter det här intressant för dig? Vi tar gärna emot din ansökan fram till 2022-12-15.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och syftar till att utveckla nya grafbaserade metoder för semantisk analys av multimodal data. Med andra ord, översättning av sammansatta mediaobjekt som en video med ljudspår och undertexter, eller en digital nyhetsartikel med text och bilder, till strukturerade representationer som fångar centrala aspekter av de kombinerade medierna. Problemet uppstår inom många tekniska områden. Inom robotteknik tar det formen av språkförankring, där de lingvistiska beståndsdelarna i ett talat kommando ska förankras i konkreta objekt, attribut, och relationer. I mediahantering kommer det till nytta genom automatisk textning av bilder. Det är också av inneboende värde i maskininlärning, eftersom det tillåter oss att överföra kunskap mellan olika modaliteter. Kunskaper som vi har lärt oss av text kan t.ex. användas för att förstå bilder.

Resultatet av projektet är en teori om grafbaserade beräkningar, skräddarsydd för multimodal analys. Denna består av formella grafspråk för att representera data, tillsammans med beräkningsmodeller som arbetar med sådana representationer. I sin klassiska form har dessa modeller ändliga uppsättningar av diskreta tillstånd, men några av de bäst presterande existerande semantiska lösningarna kombinerar övergångsbaserade modeller med rekursiva neurala nätverk. I dessa moderna hybridmodeller är tillståndsrummet produkten av ett diskret tillståndsrum och det kontinuerliga, potentiellt obegränsade, tillståndsutrymmet i ett neuralt nätverk.

Möjliga forskningsinriktningar för postdoktorn är:

·         Attention-baserade modeller för översättning från t.ex. text och ljud till semantiska grafer

·         Diskreta och kontinuerliga metoder för fusion och omstrukturering av grafrepresentationer

Projektet bedrivs inom forskningsgruppen Foundations of Language Processing vid Umeå universitet och leds av docent Johanna Björklund. Gruppen studerar teoretiska och praktiska aspekter av att representera språk med datorer, och dess integration med andra informationskällor. Gruppens arbete sträcker sig från formell språkteori till tillämpad språkteknologi. Gruppen består av 5 seniora forskare och 8 doktorander. Mer information finns på: https://www.umu.se/en/research/groups/foundations-of-language-processing/

Arbetet kommer att utföras i samarbete med det nystartade WASP NEST-projektet STING - Synthesis and analysis with Transducers and Invertible Neural Generators, med PI:er vid Umeå universitet, Linköpings universitet, och KTH. Läs mer om NEST-projektet på: 

https://wasp-sweden.org/sting-synthesis-and-analysis-with-transducers-and-invertible-neural-generators/

Kvalifikationer

Detta avsnitt anger de formella krav ställs på en postdoktor enligt UmU:s anställningsordning för lärare (FS 1.1-129-22), samt de specifika krav som är kopplade till projektet.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn ska ha erfarenhet av:

·         Formell språkteori

·         Maskininlärning

Andra önskvärda meriter inkluderar erfarenhet av:

·         Naturlig språkbehandling

·         Formella grafspråk

·         Maskininlärning av grafrepresentationer

·         Empiriska metoder, inklusive formell hypotesprövning

Ansökan 

En fullständig ansökan ska innehålla:

·         Följebrev där du förklarar varför du är intresserad av forskningsprojektet och hur du tror att du kan bidra,

·         Curriculum vitae (CV) med publikationslista,

·         Verifierad kopia av examensbevis eller beräknat datum för avläggande av doktorsexamen,

·         Kopia av doktorsavhandling och, om sökanden så önskar, upp till 3 relevanta artiklar,

·         Övriga handlingar som sökanden vill göra anropa,

·         Kontaktinformation till två personer som är villiga att lämna referenser.


Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Dokument som skickas elektroniskt måste vara i Word- eller PDF-format. Logga in i systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista datum för ansökan är 2022-12-15. 

Ytterligare information lämnas av Johanna Björklund, johanna@cs.umu.se, +4670 603 94 59.

Faktaruta

Tillträde

1 mars 2023, eller enligt överenskommelse

Löneform

Månadslön

Ansök senast

2022-12-15

Diarienummer

AN 2.2.1-1587-22

Kontaktperson

Johanna Björklund

+46706039459

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.