Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor anställning (2 år) i magnetosfärsfysik

Institutionen för fysik

Ansök

senast

2018-03-15

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för fysik söker en postdoktor i magnetosfärsfysik. Anställningen omfattar heltid (100%) under 2 år med projektstart snarast eller enligt överenskommelse. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med forskare från the University of Colorado, the Finnish Meteorological Institute, och Shandong University, Weihai. Sista ansökningsdag är 2018-03-15.

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att det ska åstadkomma märkbara förändringar i vetenskapens förståelse av plasmaflöden i jordens magnetsvans och i andra astrofysikaliska objekt.

Plasmaflöden med höga hastigheter (s.k. Burst Bulk Flows, BBFs) är vanligt förekommande i magnetsvansen. På senare tid har man dock börjat ana att flödena är betydligt mer komplicerade än man tidigare trott. Både virvelliknande och meandrande flöden bör kunna uppstå. Inom postdoktorprojektet ska vi studera hur vanligt förekommande sådana virvelliknande flöden är, kvantifiera deras egenskaper samt undersöka hur de påverkar transporten av materia, rörelsemängd och energi i det kopplade jonosfär-magnetosfär-systemet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för postdoktorn är att studera komplexa plasmaflöden i jordens magnetsvans genom analys av data från satellitburna och markbaserade instrument, samt genom att jämföra med resultat från storskaliga simuleringar.

Projektet är finansierat av svenska Rymdstyrelsen och kommer att genomföras i nära samarbete med forskare från the University of Colorado, the Finnish Meteorological Institute, och Shandong University, Weihai.

Mindre undervisningsuppdrag, t.ex. exjobbshandledning inom det egna området, kan eventuellt ingå.

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 2 år. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Kandidaten ska ha en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i rymdfysik, magnetosfärsfysik eller annat för projektet relevant ämne. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Sökande ska ha en omfattande erfarenhet av att analysera satellitdata. Erfarenheter av att ha arbetat med markbaserat data och numeriska simuleringar är också meriterande. Goda programmeringskunskaper (i exempelvis C, Matlab och Python) är ett krav. Tidigare undervisningserfarenheter på universitetsnivå är en extra merit. Du är engagerad, ansvarsfull och brinner för att utvecklas, både som individuell forskare och som medlem av en forskargrupp. Erfarenhet av att bedriva självständig forskning och att skriva artiklar i välrenommerade tidskrifter är också meriterande.

Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. Du ska dessutom ha goda sociala egenskaper samt en god förmåga att arbeta både i grupp och individuellt.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

1. Ett följebrev med en motivering till varför du söker samt en beskrivning av dina kvalifikationer, dina forsknings- och undervisningserfarenheter samt dina erfarenheter inom det område som anges i projektbeskrivningen ovan (max 5 sidor)

2. En beskrivning av hur du skulle angripa projektet och ett förslag till forskningsplan som visar hur din kompetens kan knytas till det föreslagna projektet (max 5 sidor),

3. En meritförteckning (CV) med publikationslista,

4. Kopior på relevanta examensbevis,

5. Kopia av doktorsavhandlingen och relevanta publikationer,

6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Notera att material måste vara på svenska eller engelska. Om material skickas in på ett annat språk så måste en svensk eller engelsk översättning finnas tillgänglig.

Övrig information
Närmare upplysningar lämnas av Maria Hamrin, maria.hamrin@space.umu.se. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-03-15.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Maria Hamrin

090-786 60 36

Diarienummer

AN 2.2.1-144-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2018-03-15