Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor i artificiell intelligens

Institutionen för datavetenskap

Ansök

senast

2019-10-14

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Postdoktor (2 år) i Artificial Intelligence  med inriktning mot metoder för mjukvaruutveckling för ansvarsfull Artificiell intelligens

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se) söker en postdoktor med fokus på social medvetenhet inom AI. Gruppen för socialt medveten artificiell intelligens (AI) som leds av professor Frank Dignum bedriver forskning som har utgångspunkten att AI används i sociala sammanhang; alltså måste AI-systemen vara medvetna om de sociala konsekvenserna av sitt agerande. Därför undersöker gruppen (formella) modeller av sociala begrepp, och hur de implementeras i AI-system som spänner från sociala robotar till sociala simuleringar och multi-agentsystem. Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. För mer information om Frank Dignum, se http://people.cs.umu.se/dignum

Sista ansökningsdatum är 14 oktober 2019.

WASP
Befattningen är associerad med Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet har initierats och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) med 2,6 mdr SEK. Dessutom bidrar industri och universitet till den totala budgeten på 3,5 mdr SEK. Bland de övergripande målen är 50 nya professorer och mer än 300 nya doktorer inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. WASPs vision är forskningsexcellens och industriell relevans inom dessa områden. För mer information om forskning och andra aktiviteter se http://wasp-sweden.org/.


Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
För att skapa socialt ”medvetna” AI-system behöver vi en god förståelse av och beräkningsmodeller för den sociala verkligheten. Vi behöver veta hur saker som normer, konventioner, organisationer/strukturer etc. påverkar individers beteende, och hur de anpassas när de används. Beräkningsmodeller av dessa sociala begrepp kommer minst att behöva innehålla aspekter relaterade till deras påverkan på enskilda agenters beslutsfattande, men också på hur individer genom sitt beteende formar dessa sociala begrepp. Båda dessa aspekter måste införlivas och samordnas i beräkningsmodellen.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla multi-agent-system där agenterna påverkas av normer och andra sociala regler, samtidigt som de lär sig av sina erfarenheter av att använda dessa sociala begrepp, och därigenom gradvis bildar nya normer och konventioner. De teoretiska grunderna kommer att baseras på befintligt arbete från vår grupp, där särskilt interaktionen mellan inlärningsbeteende och sociala regler ska undersökas. För att testa användbarheten hos de utvecklade modellerna strävar vi efter att ha minst ett praktikfall relaterat till social simulering för beslutsfattande.


Om anställningen
Den utvalda kandidaten kommer att vara anställd vid Umeå universitet och få en konkurrenskraftig lön för en period om två års heltidsarbete. Postdoktorer erbjuds vanligtvis möjligheten att få undervisningserfarenhet på lämpliga grundutbildningskurser. Förväntat startdatum är 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Behörighet för att anställas om postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i artificiell intelligens, datavetenskap eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd höst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Sökande ska ha mycket goda kunskaper i formell logik och tekniker för maskinlärning (helst förstärkningslärande). Dokumenterad kunskap om multi-agent-system och agentbaserad simulering eller social robotik är ett krav. I synnerhet ska sökande ha god kännedom om modellering och implementation av sociala begrepp som normer och konventioner.

Eftersom forskningen bedrivs i en internationell forskningsmiljö krävs förmåga till såväl självständigt arbete som att samarbeta och bidra till lagarbete. Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:
• Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen,
• Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
• Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis samt studieutdrag inklusive kurser med betyg,
• En kopia av din doktorsavhandling
• Kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer, numrerade enligt publikationslistan,
• Kontaktinformation till tre referenspersoner
• Annan information som är relevant för din ansökan, t ex en beskrivning av dina erfarenheter av mjukvaruutveckling, eller erfarenheter från industrin.

Ansökan måste vara skriftlig på engelska eller svenska, och bifogade dokument måste skrivas in eller översättas till engelska eller svenska. Dokument måste vara i Word- eller pdf-format. Ansökan ska lämnas elektroniskt genom e-rekryteringssystemet vid Umeå universitet. Sista ansökningsdag är den 14 oktober 2019. Referensnummer: AN 2.2.1-1219-19.

Eftersom vi strävar efter en mer balanserad könsfördelning inom institutionen uppmuntrar vi kvinnor som sökande.
För ytterligare information, vänligen kontakta professor Frank Dignum; dignum@cs.umu.se

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden.

Vi ser fram emot att få din ansökan!Tillträde

2020-01-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Frank Dignum, Professor

090- 786 91 01

Diarienummer

AN 2.2.1-1219-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-10-14

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.