Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor i digital humaniora med inriktning mot audiovisuella medier

Humlab

Ansök

senast

2019-10-23

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Om Humlab

Humlab är en enhet och en forskningsinfrastruktur vid Humanistisk fakultet på Umeå universitet. Vårt uppdrag är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan traditionell humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning. Humlab består för närvarande av cirka 20 medarbetare. Läs mer om Humlab.

Bakgrund

Humlab söker en postdoktor för arbete inom forskningsprojektet ”European History Reloaded: Curation and Appropriation of Digital Audiovisual Heritage”, finansierat genom den europeiska utlysningen JPI Cultural Heritage (EU Horizon 2020). Projektet är placerat på Humlab och leds av professor Pelle Snickars.

Projektbeskrivning

”European History Reloaded: Curation and Appropriation of Digital Audiovisual Heritage (CADEAH)” är ett forskningssamarbete mellan Humlab, Utrechts universitet och Institutet för samtidshistoria på den tjeckiska Vetenskapsakademin i Prag. På algoritmisk väg undersöker projektet hur äldre rörlig bild återanvänds på olika audiovisuella plattformar (som Youtube). Humlab är ansvarigt för projektets första arbetspaket – WP1 Tracking & tracing appropriated audiovisual heritage – vilket både omfattar programmeringsinsatser liksom forskning i relation till så kallad video fingerprinting-teknik. För mer information – se https://www.cadeah.eu/

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att bedriva forskning – främst inom arbetspaket WP1 som behandlar algoritmisk spårning och återanvändning av rörligt bildmaterial. Forskningen inom anställningen kommer att inbegripa samarbete med utvecklare kring metodologiska modeller för att spåra audiovisuellt material, forskning om existerande system (som Content ID på Youtube), forskning kring digital video fingerprinting, liksom forskning kring innehållsliga frågeställningar och kontextuella faktorer om det rörliga bildmaterial som återanvänds. Postdoktorn förväntas även bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i institutionens aktiviteter tex seminarium och workshops.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter

Urvalet bland de sökande kommer att göras med hänsyn till hur väl kandidatens koppling till området digital humaniora kan påvisas samt att den sökande har betydande erfarenhet av att bedriva digital humaniora-forskning om audiovisuella medier i samarbete med utvecklare. Den sökande förväntas inneha erfarenhet av publicering av akademiskt arbete i fackgranskade tidskrifter eller böcker och detta inom ramen för det forskningsfält som anställningen avser. Den sökandes förväntas också ha avlagt kurser inom digital humaniora.

Den sökande förväntas ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp då forskningsprojektet omfattar ett större forskningsteam. Mycket goda kunskaper i engelska och svenska både i tal och skrift är ett krav eftersom det är en förutsättning för att förstå projektets data.

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid kvaliteten och genomförbarheten av en kortfattad presentation av forskningsintressen och idéer som är relevanta för anställningen.

Ansökan

Ansökan skall innehålla ett kort personligt brev, CV, kopior på relevanta betyg och intyg, publikationslista, två referenser samt en kortfattad presentation av forskningsintressen och idéer relevanta för de beskrivna arbetsuppgifterna för anställningen.

Ansökan sker genom Umeå Universitets rekryteringssystem, senast 23:e oktober 2019. 

Övriga upplysningar

Tillträde 2019-12-02.

För ytterligare information kontakta föreståndare Stefan Gelfgren, +46 90 786 50 87, stefan.gelfgren@umu.se eller projektledare Pelle Snickars, +46 70 047 35 18, pelle.snickars@umu.se

Tillträde

2019-12-02

Kontaktperson

Stefan Gelfgren Föreståndare

090-786 50 87, stefan.gelfgren@umu.se

Pelle Snickars Projektledare

070 047 35 18, pelle.snickars@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1412-19

Löneform

Månadslön enligt kollektivavtal

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-10-23

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.