Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor i folkhälsovetenskap - med inriktning mot hälsosystemforskning

Epidemiologi och global hälsa

Ansök

senast

2018-12-17

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Beskrivning

Vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för Epidemiologi och global hälsa, bedrivs högkvalitativ hälsosystemforskning. Vi söker nu en postdoktor för att delta i projekten” Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem? teoridriven utvärdering av virtuella hälsorum i norra Sverige” samt ”Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd? Identifiering av behov och framtida insatser via mixad metod”.

Arbetsuppgifter

Du kommer att samarbeta med ett team av hälsosystemforskare med bred kompetens i teoridriven utvärderingsmetodik och mixad metod. Arbetet kommer framför allt att innefatta litteraturgenomgångar, kvalitativa intervjuer, bearbetning av data i tvärvetenskapligt samarbete.

Behörighet

För behörighet krävs att kandidaten avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i Folkhälsovetenskap. I första hand, bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande måste ha mycket goda kunskaper i att läsa, skriva, tala och förstå både svenska och engelska. Vid tillsättning kommer särskild hänsyn att tas till vetenskaplig skicklighet samt tidigare erfarenheter inom tvärvetenskaplig hälsosystemforskning.

Den sökande skall skicka CV och publikationslista till jobb@umu.se (skriv dnr i ärenderutan) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 181217.
Umeå Universitet tillämpar individuell lönesättning. Löneanspråk kan anges i ansökan.
Anställningen kommer att vara heltid under en period på två år.

Tillträde

190201

Kontaktperson

Anna-Karin Hurtig, professor

090-786 67 30

Diarienummer

AN 2.2.1-1948-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-12-17