Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktor i historiedidaktik

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Ansök

senast

2022-08-31

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i historiedidaktik. Anställningen är placerad vid forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och finansieras av Lärarhögskolan.

Inom forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning bedrivs forskning och forskarutbildning i såväl utbildningshistoria som historiedidaktik. Miljön är påtagligt internationaliserad med bl. a. många gästforskarutbyten och långvariga forskningssamarbeten med framstående forskningsmiljöer. Flera externfinansierade forskningsprojekt leds från miljön, och vetenskapliga konferenser arrangeras regelbundet. Den refereegranskade tidskriften Nordic Journal of Educational History ges ut i samarbete med andra utbildningshistoriska forskningsmiljöer i Sverige. Lokalt är Umeå forskningsmiljö för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik en viktig samarbetspartner.

Projektbeskrivning
Postdoktorsanställningen ingår i Lärarhögskolans nya karriärprogram. Den är kopplad till området historia med utbildningsvetenskaplig inriktning men syftar i lika utsträckning till att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet. Som postdoktor i karriärprogrammet kommer du därför att ingå i ett tvärvetenskapligt nätverk vid sidan av ditt ordinarie forskningssammanhang. Internationella forskningsvistelser under postdoktorstiden uppmuntras.

För mer upplysningar om Lärarhögskolans karriärprogram, se:
https://www.umu.se/lararhogskolan/forskning/karriarprogram

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva forskning inriktad mot skolnära historiedidaktik. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning, men omfattar även forskningsrelaterade administrativa uppgifter och undervisning upp till 20 % av anställningens omfattning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom något historiskt eller beteendevetenskapligt ämne med relevans för anställningen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och/eller engelska, liksom god förmåga att samarbeta, utgör krav för anställningen. Svenska utgör institutionens huvudsakliga arbetsspråk, men vid behov används även engelska.

Meriterande
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Som bedömningsgrund räknas graden av vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen bedöms utifrån den föreslagna forskningens kvalitet och genomförbarhet, den valda forskningsuppgiftens relevans för skolnära historiedidaktik samt graden av nytänkande. Vikt ska även fästas vid forskningsskicklighet som har visats genom självständig vetenskaplig produktion inklusive doktorsavhandlingen.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

  • En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen (1-2 sidor)
  • CV
  • Publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3–5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
  • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
  • En kortfattad forskningsplan (4-6 sidor)
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-08-31.

Övriga upplysningar
Anställningen är heltid och tidsbegränsad på 2 år enligt avtalsvillkoren för postdoktoranställning. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas aktivt bidra till att utveckla den lokala forskningsmiljön vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet där anställningen är placerad. Hög närvaro i miljön är därför ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Anna Larsson, 090- 786 54 24 anna.larsson@umu.se eller prefekt Jonas Nilsson, 090- 786 99 90 jonas.nilsson@umu.se

För mer information om institutionen för idé- och samhälsstudier se vår hemsida www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2023-01-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Anna Larsson, professor

0907865424,anna.larsson@umu.se

Jonas Nilsson, prefekt

0907869990,jonas.nilsson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1117-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-08-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.