Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor i historisk demografi med genusinriktning (2 år)

CEDAR:s forskningsavdelning

Ansök

senast

2018-04-02

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Beskrivning

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) utlyser tillsammans med Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå universitet en anställning som postdoktor i befolkningsstudier med genusinriktning. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse, med placering vid Umeå universitet, CEDAR. I anställningen som postdoktor ingår egen forskning motsvarande 100 % av heltid. 

Vid CEDAR bedrivs forskning om demografiska förändringar och åldrande på individ- och samhällsnivå. En viktig utgångspunkt för forskningen är de stora longitudinella databaser som finns i verksamheten (exempelvis POPUM, POPLINK, Linnédatabasen och SHARE)

UCGS är ett tvärvetenskapligt universitetsgemensamt centrum som har som uppdrag att stärka genusforskningen vid Umeå universitet. UCGS bedriver utbildning från grundnivå till forskarnivå i genusvetenskap.

Den person vi söker ska främst bedriva forskning utifrån historiska frågeställningar och kunna tillämpa genus- och kritiska perspektiv. Forskningen ska i huvudsak bygga på olika typer av historiska befolkningsregister.

Kompetenskrav

Då anställningen är av tvärvetenskaplig karaktär, kan sökande ha doktorsexamen inom ämnen såsom historia, ekonomisk historia, geografi, sociologi eller nationalekonomi.  

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. 

Dokumenterad forskningserfarenhet inom områden som behandlar människors historiska livsvillkor utifrån genus- eller kritiska perspektiv är meriterande för anställningen. Likaså är dokumenterad metodologisk och statistisk kompetens (longitudinell analys) av att bedriva forskning på registerdata samt av att hantera kvantitativa data och stora databaser meriterande.

Ansökan ska innehålla

  • Forskningsplan (max 2500 ord) som visar hur den sökandes projekt, genom att bl.a. nyttja longitudinella databaser, belyser hur historiska processer påverkar olika individers och gruppers livsvillkor i termer av t.ex. social mobilitet, hälsa och arbete. I forskningsplanen ska finnas ett integrerat genusperspektiv.
  • Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt en motivering varför du ansöker om tjänsten som postdoktor (inte mer än en A4)
  • Ett curriculum vitae med information om utbildning med dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar. 
  • Certifierad kopia av doktorsexamen
  • Publikationslista 
  • Kontaktuppgifter till två eller tre akademiska referenspersoner
  • Annan relevant dokumentation du vill inkludera i din ansökan 

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 2 april 2018. Dokument som åberopas och inte kan bifogas Varbi kan skickas till Emma Lundholm, Umeå universitet, CEDAR, 901 97 Umeå, Sweden. Märk sändningen med diarienummer AN 2.2.1-424-18.

Närmare upplysningar lämnas av:
Emma Lundholm, emma.lundholm@umu.se
Liselotte Eriksson, liselotte.eriksson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2018-09-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Emma Lundholm, universitetslektor

emma.lundholm@umu.se

Liselotte Eriksson, universitetslektor

liselotte.eriksson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-424-18

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2018-04-02