Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor i informatik

Institutionen för informatik

Ansök

senast

2019-09-02

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för informatik vid den samhällsvetenskapliga fakulteten söker nu en postdoktor för att arbeta i projektet DISSIS och InnoCAPE med inriktning mot digital transformation och digital mognad hos organisationer. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 2 år från och med hösten 2019.

Forskningens inriktning
Innehavarens forskningsprogram skall knyta an till forskningsområdet digital transformation, och specifikt till forskning som behandlar digital mognad hos IT-företag och dess kunder inom industrin. Ett speciellt fokus är hur man kan mäta en organisations digitala mognad och sedan förslå och genomföra insatser för att utveckla denna mognad. Detta är speciellt utmanande i en tid som kännetecknas av att utvecklingen inom IT-området går i ett rasande tempo, såväl för teknisk kapacitet som för användningsmönster.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid under 2 år från och med hösten 2019. Institutionstjänstgöring såsom undervisning kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Placering vid institutionen för informatik vid Umeå universitet. Den anställde förväntas utföra delar av sitt arbete vid institutionen och delta i enhetens övriga aktiviteter.

Kvalifikationer
För att kunna vara behörig att söka denna anställning ska den sökande ha en doktorsexamen i informatik eller motsvarande. Den sökande ska även ha dokumenterad forskningserfarenhet inom området digital transformation. För befattningen krävs goda kunskaper i svenska och engelska som arbetsspråk, dokumenterad erfarenhet av forskning inom samhällsvetenskap samt erfarenhet av avancerad kvalitativ och/eller kvantitativ metod. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning samt erfarenhet av undervisning är meriterande.

Vi vill att du ska vara utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, ha lätt för att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt. Vi vill också att du är en person som tar fullt ansvar för de arbetsuppgifter du har att driva och genomföra. Arbetet kräver också att du har god förmåga att samarbeta med andra såväl inom som utanför Umeå universitet.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska innehålla:
- Komplett CV inklusive en fullständig publikationslista.
- En forskningsplan som beskriver den sökandes forskningsintressen i relation till anställningen(Max 3 sidor).
- Den sökandes 3 mest representativa publikationer relaterat till denna anställning.

Institutionen för Informatik
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Vårt ämne spänner över många applikationsområden såsom offentlig sektor, media, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri, handel mm. På grundnivå bedrivs institutionens undervisning i huvudsak på de tre programmen; systemvetenskap med inriktning mot design, interaktion och innovation, beteendevetenskap med inriktning mot IT-miljöer samt digital medieproduktion. På avancerad nivå ansvarar institutionen för mastersprogrammen i människa-datorinteraktion och sociala medier, samt IT management. Mer om oss; http://www.umu.se/informatik

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Hösten 2019

Kontaktperson

Katrin Jonsson, Prefekt

090-786 93 87

Per Leven, Projektledare

090-786 70 65

Tina Lundmark, Hr-administratör

090-786 64 38

Diarienummer

AN 2.2.1-1181-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-09-02

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.