Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor i miljöarkeologi

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Ansök

senast

2019-09-02

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i miljöarkeologi hos Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL). Anställningen omfattar två år (100%). 

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas i första hand bedriva forskning inom miljöarkeologi med valfri inriktning. Utöver forskning ingår i arbetsuppgifterna att bidra till utvecklingen av ämnets forskningsmiljö genom att delta i institutionens seminarieverksamhet. Möjlighet finns till undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt uppdragsarkeologiska arbete i en omfattning av högst 20%. Vissa administrativa uppgifter kan i mindre omfattning förekomma. 

Stora möjligheter till samarbete inom ett flertal internationella infrastrukturer och projekt finns genom MALs forskning och uppdragsverksamhet samt nätverk kopplade hit, exempelvis  SEAD (The Strategic Environmental Archaeology Database), ARIADNEplus, DataARC, Heritage Science Sweden, Humlab vid Umeå Universitet, Neotoma och Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI). 

Postdoktorn kommer att tillhöra det Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och ämnet arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Anknytning till och samarbete inom Humlabs forskningsområden välkomnas. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen i ett ämne som är relevant för de beskrivna arbetsuppgifterna. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, liksom god förmåga att samarbeta, är krav för anställningen. 

Forskningsprojekt med följande inriktningar välkomnas särskilt: 

• Palynologi
• Paleoentomologi
• Databasorienterade forskning som utnyttjar SEAD eller BugsCEP
• NIR spektroskopi och generell vibrationsspektroskopi
• Geoarkeologi/mikromorfologi
• Nordlig arkeologi och miljöer 

Välkommen att kontakta oss för att diskutera idéer! 

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet. Vid bedömning av forskningsplanens genomförbarhet läggs stor vikt vid i vilken grad forskningsmiljön vid Miljöarkeologiska laboratoriet skulle utgöra ett stöd för den forskning som planeras. 

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla följande dokument: 

(1)   Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen och kortfattat förklarar hur han eller hon uppfyller behörighetskraven (1-3 s)
(2)   Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
(3)   Fullständig publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
(4)   Forskningsplan som beskriver den forskning som ska genomföras (2-3 s)
(5)   Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-09-02. 

Övriga upplysningar
Postdoktoranställningen är på 100% i två år med tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen. 

I arkeologiämnet finns för närvarande fler manliga än kvinnliga lärare och forskare och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare för MAL Philip Buckland (090-7865292, philip.buckland@umu.se ) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se).

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier och Miljöarkeologiska laboratoriet

Vi ser fram emot din ansökan! 

Tillträde

2019-10-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Jonas Nilsson, prefekt

090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se

Philip Buckland, föreståndare MAL

090-7865292, philip.buckland@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-472-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-09-02

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.