Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor i pankreascancerforskning med inriktning mot tidig detektion och avancerad imaging

Institutionen för strålningsvetenskaper

Ansök

senast

2019-11-25

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Vi söker en postdoktor för studier av pankreascancer vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Anställningstiden är två år med start i december 2019 eller enligt överenskommelse. 

Anställningen finansieras av Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning (wcmm.umu.se). Projektet stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet, Region Västerbottens, Kempestiftelserna, Sjöbergsstiftelsen och Cancerforskningsfonden i Norrland. Inom WCMM kommer lokala och nationella nätverk att utvecklas, där postdoktorer bereds goda möjligheter att interagera med forskare inom den egna och andra forskargrupper. 

Beskrivning av projektet:

Pankreascancer har en mycket hög dödlighet, detta delvis beroende av att sjukdomen diagnostiseras sent i förloppet då de flesta patienter redan har en spridd sjukdom. Unikt för tumören är det uttalade fibrotiska stroma som omger tumörcellerna. Tumörstromat består av ett extracellulärmatrix (ECM) och fibroblaster som tillsammans förser cancercellerna med viktiga signaler som reglerar tumörtillväxten. Uppregleringen av ECM-syntesen initieras mycket tidigt i sjukdomsförloppet och noteras redan vid preinvasiva förstadier. Detta gör tumörstromat särskilt intressant då detektion av förändringar i ECM-kompositionen skulle möjliggöra en tidigare upptäckt av tumören. 

I detta projekt kommer ECM-kompositionen att studeras i detalj i djurmodeller av pankreascancer, i humant material, och i organoidbaserade fibroblast-co-kulturer. Tidiga förändringar i kompositionen kommer att detekteras med avancerad imagingteknik såsom PET-DT och kontrastförstärkt ultraljud. Tracers för specifika proteiner som ansamlas i ECM tidigt under sjukdomsutvecklingen kommer att utvecklas. Projektets övergripande syfte är att nyttja avancerad imaging för att med hög specificitet möjliggöra tidigare detektion av pankreascancer. 

Behörighetskrav och övriga önskvärda kvalifikationer: Den sökande skall för att vara behörig ha doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett för uppgiften relevant ämnesområde vid tidpunkten för rekryteringen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Vi söker en välkvalificerad och högt motiverad medarbetare som tidigare deltagit i för projektet relevant forskning och som har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga i forskargruppen. En bakgrund inom molekylärbiologi och tumörbiologi är önskvärd. Tidigare erfarenhet av imaging (PET och ultraljud) och erfarenhet av organoidmodellsystem och djurmodellsystem är meriterande. 

Anställningen kräver mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift samt god förmåga till kommunikation. 

Ansökan:

Ansökan ska innehålla:

  • En kort beskrivning av dina forskningsintressen (max A4 sida) och varför du är intresserad av anställningen.
  • En meritförteckning (CV) inkluderande lista av laboratorieteknisk expertis samt publikationslista.
  • Kopior av examensbevis och länk till doktorsavhandlingen.
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2019-11-25. 

Upplysningar: För ytterligare information, vänligen kontakta biträdande lektor Daniel Öhlund via e-post daniel.ohlund@umu.se

 

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Maj eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Daniel Öhlund

070-555 40 86

Diarienummer

AN 2.2.1-1420-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-11-25

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.