Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor i programvaruteknik, inriktning mot resurshanteringssystem

Institutionen för datavetenskap

Ansök

senast

2020-01-31

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.cs.umu.se) söker en postdoktor i programvaruteknik med inriktning mot resurshanteringssystem till ett projekt i samarbete med KTH, Stockholm. Anställningen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse genom The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), vilket är Sveriges genom tiderna största forskningssatsning.

Sista ansökningsdatum är 31 januari 2020.

Befattningen är placerad i en dynamisk och väletablerad forskargrupp med mer än 120 personer från fler än 20 länder. Gruppens forskning fokuserar på autonom hantering av av IT-resurser och -applikationer för att stödja det framtida digitaliserade samhället. Infrastrukturer är i fokus för forskningen och spänner från enskilda stora datacentrum till ”mobile edge-clouds”. Verksamheten inkluderar både grundforskning, tillämpad forskning och innovation tillsammans med industri och avknoppningsföretag. Gruppen samarbetar nära med ledande industrier och forskningsinstitutioner som Google, IBM, Intel, Red Hat och Ericsson samt universitet som Princeton University, Imperial College London, Lawrence Berkeley Lab, Nanyang Technological University (NTU), Singapore och flera andra.

Se www.cloudresearch.org för en översikt av pågående forskningsprojekt och publikationslistor.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Projektet adresserar det allt viktigare problemet med mjukvaruförstoring, det vill säga det faktum att programvara, genom hela mjukvarustacken, snabbt växer i storlek med konsekvenser som väsentligt ökad resursförbrukning, försämrad prestanda och ökad sårbarhet för säkerhetshot.

Projektet fokuserar på programkodsreducering samt hantering av specialiserad och reducerad programvara. Syftet är att ta fram automatiska processer för att upptäcka och ta bort de delar av kompilerad programkod som sällan eller inte alls används. Den automatiska processen med mjukvarureduktion är tätt knuten till den semi-autonoma resurs- och applikationshanteringen av reducerad programvara, vilket kräver både ny funktionalitet och anpassad konfiguration och optimering. De förväntade fördelarna med specialisering och reducering minskar ytan för säkerhetsattacker, mindre program och snabbare utförande. Det här är ett ambitiöst projekt med mycket stor potential att påverka programvaruindustrin och att publicera högkvalitativa vetenskapliga artiklar i topp-rankade konferensproceedings och tidskrifter.

Postdoktorn förväntas utveckla en självständig forskningsverksamhet inom hantering av specialiserad och reducerad programvara, publicera resultaten i toppkonferenser och topptidskrifter, samt bedriva nära samarbete med projektmedlemmar på KTH, Stockholm. Postdoktorn måste också vara redo att delta i handledning av studenter och doktorander, bidra i arbete med forskningsansökningar, samt aktivt delta i forskargruppens internationella vetenskapliga och industriella engagemang.

Anställningen omfattar heltid (100 %) under 2 år. Start så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Den sökande bör ha stark bakgrund i minst två av följande områden: molnprogramvara; systemprogramvara för datormoln; statisk- och dynamisk programanalys, kompilatorteknik och -optimering; operativsystem; programspråk och resurshantering. Den sökande ska vara bekväm i systemnära programmering. Starka forskningsmeriter och excellenta vetenskapliga publikationer är ett krav. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav liksom förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete. Projektet kommer att anpassas till den utvalda kandidatens kompetens och intressen.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen i relation till det ovan beskrivna forskningsområdet, och hur du skulle kunna bidra till projektet, samt din kontaktinformation
  • Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
  • Kopior av doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis och studieutdrag inklusive kurser med betyg
  • En kopia av din doktorsavhandling samt kopior av relevanta vetenskapliga publikationer (max 5), numrerade enligt publikationslistan
  • Kontaktinformation till tre referenspersoner
  • Annan relevant information, såsom dokumentation av mjukvaruutvecklingserfarenheter eller arbete i eller med industrin.

Allt material ska vara antingen på svenska eller engelska. Insänds material på andra språk skall en översättning till svenska eller engelska medfölja. Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen uppmuntrar vi kvinnor som sökande.

Välkommen med din ansökan!


Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem, och vara inkommen senast 31 januari 2020. Ref-nr AN 2.2.1-2023-19.

Mer information

Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta professor Erik Elmroth (elmroth@cs.umu.se) eller Dr. Ahmed Ali-Eldin Hassan (ahmeda@cs.umu.se).

Mer information om vår forskningsgrupp, och Umeå universitet, finns på
http://www.cloudresearch.org
http://www.umu.se

Tillträde

1 februari eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Erik Elmroth

090-786 69 86

Ahmed Ali-Eldin Hassan

090-786 61 51

Diarienummer

AN 2.2.1-2023-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-01-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.