Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor i psykologi med inriktning mot kognitiv neurovetenskap

Institutionen för psykologi

Ansök

senast

2018-04-04

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Vi utlyser nu en postdoktor med placering vid institutionen för psykologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. Anställningen finansieras av projektmedel. I tjänsten kan undervisning komma att ingå om motsvarande maximalt 20%.

Beskrivning av projektet

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta arbete med projekt som studerar effekter av kognitiva lärandestrategier, exempelvis test-baserat lärande (retrieval practice). Projektet ”den lärande hjärnan” ingår i en större tvärvetenskaplig satsning, finansieras av vetenskapsrådet och inbegriper forskargrupper inom psykologi, neurovetenskap och matematikdidaktik.

Arbetsuppgifterna kan inkludera empiriska datainsamlingar och/eller arbete med befintliga data avseende både beteende- och fMRI data. Tjänsten är placerad vid institutionen för psykologi men mycket av arbetet kommer ske i ett samarbete med Umeå center för Functional Brain Imaging (UFBI) http://www.ufbi.umu.se/ där också fMRI arbete och analyser genomförs.

Kompetenskrav

  • Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare (ex pga föräldraledighet).
  • Ingen tidigare anställning som postdoktor (med stöd av postdoktoravtalet) under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.
  • Dokumenterade kunskaper och forskningsmeriter i kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap eller närbesläktade områden som, kognition, utbildningsvetenskap och/eller medicinsk vetenskap.
  • Anställningen förutsätter goda kunskaper i engelska som arbetsspråk.
  • Sökande ska ha goda kunskaper inom kvantitativ metod.
  • Erfarenhet av design, implementering och analyser av beteende- och fMRI experiment är särskilt meriterande.
  • Särskilt meriterande är kunskap om, och erfarenhet av, hjärnavbildning i allmänhet och funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) i synnerhet.

Närmare upplysningar lämnas av Docent Bert Jonsson bert.jonsson@umu.se, 090-786 76 12 alt. 070-677 76 12 eller prefekt Mikael Henningsson mikael.henningsson@umu.se, 090-786 57 98.

Till ansökan bifogas styrkt meritsammanställning och kortfattad redogörelse för vetenskaplig verksamhet. Pdf filer med utvalda publikationer bifogas (maximalt 7 stycken).

Den sökande ska ange önskat datum för tillträde. Dock senast 1 september 2018.

Läs mer om institutionen på www.psy.umu.se


Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Bert Jonsson / Docent

bert.jonsson@umu.se

Mikael Henningsson / Prefekt

mikael.henningsson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-362-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-04-04