Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete

Ansök

senast

2018-02-28

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Postdoktor i socialt arbete (2 år)

Institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet utlyser en anställning som postdoktor i socialt arbete. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1 april 2018 eller enligt överenskommelse. I tjänsten som postdoktor ingår egen forskning motsvarande 80 % av heltid och undervisning 20 % av heltid.

Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för STANCE-Programmet: Studier av socialtjänstens interventioner for alkohol och narkotikaproblem och hälsoeffekter – ett kollaborativt longitudinellt forskningsprogram. Inom ramen för programmet studeras skillnader i hälsoutfall för personer som är beroende av alkohol och narkotika i Sverige och som varit föremål för missbruksbehandling. Forskningen bygger i huvudsak på kvantitativ registerdata från statliga myndigheter, kommuner och behandlingsenheter.

Kompetenskrav

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare.

Dokumenterad forskningserfarenhet av interventionsforskning inom missbruksvård är meriterande för anställningen. Likaså är dokumenterad metodologisk och statistisk kompetens (longitudinell analys) av att bedriva forskning på registerdata samt av att hantera stora databaser meriterande.

Då undervisning ingår som en del av tjänsten är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Ansökan ska innehålla

  • Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt en motivering varför du ansöker om tjänsten som postdoktor (inte mer än en A4)
  • Ett curriculum vitae med information om utbildning med dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
  • Certifierad kopia av doktorsexamen
  • Publikationslista
  • Kontaktuppgifter till två eller tre akademiska referenspersoner
  • Annan relevant dokumentation du vill inkludera i din ansökan

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet och vara inkommen senast 2018-02-28.

Välkommen med din ansökan!

 

Tillträde

2018-04-01

Kontaktperson

Lars Evertsson

090-786 5543

Mojgan Padyab

090-7866249

Anna-Lena Perdahl

090-786 7106

Diarienummer

AN 2.2.1-2192-17

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-02-28