Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Postdoktor inom avancerad mikroskopi och cellbiologi

Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Ansök

senast

2021-01-31

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi söker en postdoktor inom avancerad mikroskopi och cellbiologi för studier av lipider och cellulära membraner. Anställningen är heltid i 2 år med startdatum 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av forskningsprojektet
Reglering av lipidomsättning och upprätthållande av integriteten hos cellulära membraner är essentiellt för alla celler. Ändå är mekanismerna för hur celler känner av nivåer och kontrollerar av lipidinlagring och membrandynamik relativt okända. Projektet syftar till att studera de komplex av proteiner som känner av nivåerna och kontrollerar internalisering och upplagring av fria fettsyror i celler. Vidare kommer projektet att försöka förstå hur nivåer av specifika lipider påverkar bildning av membranvesiklar. Speciellt fokus ligger på analys av proteininteraktioner och lipid-trafikering med hjälp av avancerad fluorescens-mikroskopi av levande celler, masspektrometri och korrelativa metoder. Interaktioner kommer att studeras i levande celler med hjäp av flourescent lifetime imaging microscopy (FLIM). Som modellsystem använder vi speciellt designade cellinjer och 3D-organoider där nyckelproteiner är märkta med fluorescenta markörer. Den uppnådda mekanistiska förståelsen av lipidomsättning och upplagring kommer vidare att sättas i relation till sjukdomstillstånd såsom fetma och cancer.

Den framgångsrika sökanden har möjlighet att utforska ditt forskningsprojekt i en vetenskaplig miljö inklusive flera forskningsgrupper med lång erfarenhet av biokemi, cellbiologi och avbildning. Forskningsinfrastrukturer såsom Biochemical Imaging Centre at Umeå University. (https://www.umu.se/en/research/infrastructure/biochemical-imaging-centre-umea-bicu/), Umeå Core facility for Electron Microscopy (https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/umea-core-facility-for-electron-microscopy-ucem/), Swedish metabolomics centre (https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/metabolomics/), liksom andra UmU-faciliteter kommer att vara tillgängliga som en del av det här projektet. För mer om laboratoriets projekt och metodik se: http://www.lundmark-lab.se

Kvalifikationer
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen I det aktuella området eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Kvalificerade sökande bör ha en dokumenterad erfarenhet inom ett eller flera områden relaterade till projektet, t.ex. cellbiologi, biokemi, avancerad ljusmikroskopi, elektronmikroskopi, och bildanalys. Kandidater måste kunna utföra självständigt vetenskapligt forskningsarbete och skriva vetenskapliga rapporter och manuskript. Flytande i skriftlig och talad engelska är ett krav.

I urvalsprocessen kommer också vikt att läggas på en äkta entusiasm för forskningsområdet och metodik, personlig lämplighet, organisationsförmåga och förmåga att arbeta i samarbete med andra laboratoriemedlemmar och personal inom forskningsinfrastrukturer.

Ansökan
Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-01-31.

Ansökan ska innehålla:
Ett kort följebrev (ca en A4-sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet.

  • Curriculum vitae som inkluderar examina med verifikat, teknisk expertis, anställningar, publikationslista, samt namn och kontaktinformation för två referenspersoner.
  • En kort projektbeskrivning (max 2 A4-sidor) där den sökande beskriver hur den tänker ta sig an projektet, givet den information som finns angiven i utlysningen.

Övrig information
Anställningen är på heltid under två år med start 2021-03-01 eller efter överenskommelse.

För mer information, vänligen kontakta prof. Richard Lundmark, richard.lundmark@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2021-03-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Richard Lundmark

richard.lundmark@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1702-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-01-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.