Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor inom genreglering i fetmarelaterad levercancer

Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)

Ansök

senast

2018-12-14

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Beskrivning

UCMM- Umeå centrum för Molekylärmedicin söker en postdoktor till projekt rörande

Genreglering i fetmarelaterad levercancer (visstidsanställning på heltid i två år) i Andreas Hörnblads forskningsgrupp. Fokus i forskningsgruppen ligger på genreglering och funktionen av det icke-kodande genomet i metabola sjukdomar och under embryonalutvecklingen.  Vi använder genetiska musmodeller i kombination med nästa generationens sekvenseringstekniker och high-throughput gen-redigering för att studera detta.

Omprogrammering av regulatoriska sekvenser eller större omstruktureringar av arvsmassan som innefattar relokalisering av sekvenser med regulatorisk potential har visat sig kunna spela en viktig roll i vissa typer av cancer. Detta kan ske genom s. k. enhancer hijacking, via aktivering av vilande regulatoriska sekvenser eller via formation av nya topologiska domäner. Levercancer är den femte vanligaste cancerformen i världen och den andra ledande orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Den vanligaste formen av levercancer, hepatocellulärt karcinom, har en stark koppling till fetma och metaboliskt syndrom. Sjukdomsbilden för levercancer är komplicerad och det är inte klart hur mycket olika gener bidrar i olika former av cancer – t. ex. mot bakgrunden av metaboliskt syndrom eller fetma. Dessutom vet man väldigt lite om hur mutationer i den icke-kodande delen av arvsmassan bidrar till sjukdomen.

Gruppen är baserad  på Umeå Centrum för Molekylär Medicin på Umeå Universitets campus. Vid institutionen finns stark forskning inom metabolism, imaging, neurovetenskap och cancer. Centret tillhandahåller all nödvändig instrumentering och ett flertal olika modellorganismer finns representerade. I laboratoriet finns en stark bakgrund i forskning om redundans och modularitet av regulatoriskt DNA (enhancers) liksom studiet av metabola sjukdomar, utvecklingsbiologi och musgenetik. Vi söker en postdoktor för att studera rollen av det ickekodande genomet i utvecklandet av levercancer vid metaboliskt syndrom och fetma.

Arbetsuppgifter

Experimentell metodik inkluderar olika former av hel-genomsekvensering (RNA-seq, ChIP-seq, ATAC-seq etc) för att studera genomsekvenser och epigenetiska markörer (aktivitet av enhancers, promoters etc) i tumörer hos musmodeller, patienter samt i humana cell-linjer. Arbetet inkluderar också metabola analyser in vivo, genetisk manipulering av möss och cell-linjer (CRISPR/Cas9), gen- och proteinuttrycksanalyser, avancerad in vivo avbildning och mikroskopi. Du skall ha förmåga att självständigt planera experiment, utveckla metoder och genomföra analyser av data samt kommunicera resultat. Att sammanfatta resultat muntligt och skriftligt på engelska, liksom att ha dokumenterad god förmåga att samverka inom forskargruppen och med andra forskargrupper är ett krav. Tjänsten är fullt finansierad i 2 år men du kommer också uppmuntras till att söka egna anslag. Vi söker en nyfiken och driven forskare med självständigt och kritiskt tänkande som kommer ges möjlighet att utveckla sitt vetenskapliga kunnande.

Du kommer att ha ansvar att för att:

-     Bedriva forskning inom ramen för gruppens forskningsprogram

-     Etablera metoder

-     Analysera och publicera forskningsresultat

-     Leda projekt

-     Aktivt delta i journal clubs, seminarier, handledning av studenter etc.

Presentera data vid nationella och internationella vetenskapliga mötenKvalifikationer

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen inom ämnet molekylär medicin eller närliggande discipliner och en stark bakgrund inom molekylärbiologi eller genomik är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med ChIP-, RNA- och ATAC-sekvensering samt CRISPR/Cas9 teknologi är önskvärda kvalifikationer. Godkänd kurs i försöksdjurskunskap samt dokumenterad erfarenhet av att självständigt hantera försöksdjur är meriterande men inte ett krav. Publikationer inom områdena metaboliskt syndrom, levercancer eller genreglering är meriterande. Grundläggande kunskap i bioinformatik är en fördel och möjlighet till fortbildning kommer att ges. Som postdoktor måste du kunna bedriva självständigt forskningsarbete och kunna skriva vetenskapliga rapporter och publikationer. Kunskaper i skriven och talad engelska krävs.

Villkor

Heltid, visstidsanställning i 2 år.

Sökande kan komma att kontaktas för intervju innan ansökningstidens utgång men beslut om att gå vidare i rekryteringsprocessen kommer att fattas först efter att annonseringstiden har gått ut.

För mer information, kontakta andreas.hornblad@umu.se

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Andreas Hörnblad, Forskarassistent

090-786 92 06

Diarienummer

AN 2.2.1-1739-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-12-14