Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktor inom oral immunologi med fokus på vävnadsdegenerativa processer, 2 år

Institutionen för odontologi

Ansök

senast

2022-10-14

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Institutionen för odontologi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet samt forskning inom mun, ansikte och käkar. Idag finns ca 70 medarbetare som arbetar inom utbildning, forskning och administration inom institutionen. Nu finns möjligheten att söka en anställning som postdoktor i oral immunologi för att i detalj studera immunförsvarets roll vid parodontit och generella mekanismer som styr inflammationsdriven benresorption. Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid med placering i Umeå. Tillträde 2022-10-01, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2022-10-14.

Projektbeskrivning
Inflammation i tandköttet (gingivit) är mycket vanligt och orsakas av bakterier som finns i anslutning till tänder och tandkött. På grund av faktorer som inte är helt kartlagda drabbas bara vissa av parodontit, vilket innebär att att gingiviten övergår till en omfattande destruktion av de kollagenrika bindvävs- och benvävnader som utgör tändernas fäste. Benförlust ses inte bara vid parodontit, utan även vid exempelvis peri-implantit och reumatoid artrit. Benförlust är vid dessa sjukdomar att betrakta som ett irreversibelt tillstånd som riskerar att försämra funktionen hos tänder, implantat och leder, men de molekylära mekanismer som ligger bakom inflammatorisk benförlust är inte helt kartlagda. Vår hypotes är att det finns gemensamma molekyler som orsakar inflammationsdriven benförlust hos individer som på grund av genetiska faktorer är mer sjukdomsmottagliga. Det övergripande syftet med projektet är att identifiera markörer för att detektera vem som riskerar att drabbas av inflammatorisk benförlust, såsom vid parodontit, innan bennedbrytningen påbörjats. Vi vill med vår forskning även upptäcka nya osteoimmunologiska principer som med målinriktad terapi skulle kunna angripas för att bromsa eller förhindra inflammationsdriven benförlust.

Arbetsuppgifter
I vår forskargrupp förväntas du bidra med egna ideér i de forskningsprojekt vi bedriver. Du ska kunna arbeta självständigt och ha dokumenterat gedigen erfarenhet av experimentell forskning. Din roll blir att planera och utföra experiment under överinseende av forskargruppsledarna, liksom att stötta mer juniora forskare, doktorander och studenter i angränsande projekt med överlappande mål och metoder. Arbetet inkluderar en hel del utmanade laboratoriearbete, men kräver också självständigt arbete med projektdesign, dataanalys, presentation av resultat vid vetenskapliga möten, samt skrivande av publikationer. 

Mer specifikt kommer du att göra flödescytometriska analyser av benmärgsceller samt olika lymfocytpopulationer i tandköttsvävnad. Du kommer att isolera och odla  ben- och bindvävsceller, arbeta med experiment i ett flertal cellodlingssystem samt göra geno- och fenotypskaraktärisering med olika tekniker. Arbete i parodontit-, periimplantit- och artritdjurmodeller kan också bli aktuellt.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ämnet medicinsk/biomedicinsk forskning (t ex immunologi, biokemi, molekylärbiologi eller biomedicin). Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Vi söker en driven och högt motiverad medarbetare som har dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologisk forskning; flödescytometri, cellodling samt genexpressions- och proteinanalyser. Den sökande ska ha goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande 

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag.. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Meriterande för anställningen är dokumenterad erfarenhet av att odla makrofager/monocyter/osteoklaster men även stromala celler såsom fibroblaster och osteoblaster. Tidigare erfarenhet av postdoktoral tjänstgöring är meriterande för anställningen. Dokumenterad erfarenhet av att självständigt utföra analyser med flödescytometri (inklusive design av nya paneler), samt erfarenhet av att karaktärisera lymfocytpopulationer ses som en stark merit.

Då arbete i experimentella djurmodeller ingår i arbetsuppgifterna bedöms sådana erfarenheter som meriterande.

Den sökande bör ha god förmåga till att arbeta tydligt och strukturerat samt redovisa erhållna resultat. Stor vikt läggs vid den sökandes intresse för ämnesområdet och lämplighet för projektet. Kunskaper i svenska ses som meriterande.

Mer om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 14 oktober 2022.

Mer information om gruppens forskning finns att läsa nedan:

Länk till BIG-PL: https://www.umu.se/forskning/projekt/den-vavnadsforstorande-inflammationen--vem-drabbas-och-hur-kan-vi-forhindra-eller-bromsa-den/

Länk till EK: https://www.umu.se/wallenberg-centrum-for-molekylar-medicin/forskning/wcmm-associerade-forskare/elin-kindstedt/

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • En kort beskrivning av forskningsintressen, vetenskapliga meriter och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
  • CV
  • Publikationslista
  • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 1 oktober 2022. 

Vid frågor om anställningen vänligen kontakta professor Pernilla Lundberg pernilla.lundberg@umu.se, eller biträdande universitetslektor Elin Kindstedt elin.kindstedt@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Faktaruta

Tillträde

Enligt överenskommelse

Löneform

Månadslön

Ansök senast

2022-10-14

Diarienummer

AN 2.2.1-1344-22

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.