Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor inom translationell prostatacancerforskning

Radiofysik

Ansök

senast

2018-03-29

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Vi söker en postdoktor för studier av prostatacancer vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet. Anställningstiden är två år och avser heltid med start maj 2018 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av projektet:

Prostatacancer, som i regel innebär flera olika tumörer i prostata, är den vanligaste cancerformen hos män. Prognosen är generellt god, men behandlingen ger biverkningar. Med dagens undersökningsmetoder är det svårt att identifiera vilka patienter som har aggressiva behandlingskrävande tumörer och vilka som har mer långsamväxande lesioner som bäst behandlas med aktiv monitorering. För de patienter som behandlas är strålterapi en viktig behandlingsmodalitet. Med dagens teknik så går det att rikta strålningen med högre intensitet mot specifika delar av prostata. Det saknas dock idag prediktiva markörer för vilka patienter och för vilka lesioner som detta är relevant.

Projektet syftar till att utforska histologiska och molekylära variationer relaterade till tumöraggressivitet mellan olika lesioner i prostatan i kirurgiskt behandlade patienter. För patienterna i studien finns positron emissionstomografi (PET/CT and PET/MR) med både Acetat och PSMA, samt multiparametrisk MR innan operation med prostataektomi. Det övergripande målet med studien är att identifiera kopplingar mellan PET, MR, histologi och tumöraggressivitet.

Projektet kommer att handledas primärt av patolog men med omfattande samarbete med både onkologer, fysiker, datavetare och radiologer.

Behörighetskrav och övriga önskvärda kvalifikationer:

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Vi söker välkvalificerad och högt motiverad medarbetare som tidigare deltagit i intressant och produktiv forskning och har förmåga att samarbeta i en multiprofessionell forskningsmiljö. En stark bakgrund inom morfologisk eller molekylär analys av tumörvävnad är nödvändig. Mycket goda kunskaper i engelska både i tal och skrift är av stor vikt.

Ansökan:

Ansökan ska innehålla

  • En kortbeskrivning av dina forskningsintressen (max A4 sida) och varför du är intresserad av anställningen
  • En meritförteckning (CV) inkluderande tidigare erfarenhet av analys av tumörvävnad.
  • Kopior av examensbevis och doktorsavhandling
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

 Övriga upplysningar:

För ytterligare information kontakta professor Tufve Nyholm, tufve.nyholm@umu.se, eller professor Anders Bergh, anders.bergh@umu.se

Ansökan görs via vårt rekryteringssystem och ska vara inkommen senast 2018-03-29.

 

Välkommen med din ansökan!

 Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Tufve Nyholm

090-7858432

Diarienummer

AN 2.2.1-353-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-03-29