Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktor med fokus på digitala kompanjoner som sociala aktörer

Institutionen för datavetenskap

Ansök

senast

2021-10-01

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se), forskargruppen Interaktiva och intelligenta system, söker en postdoktor i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner som sociala aktörer. Sista ansökningsdatum är 1 september 2021.

Institutionen för datavetenskap (http://www.cs.umu.se) är en dynamisk institution med ca 140 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Institutionens verksamhet inom området Artificiell intelligens är stark i ett internationellt perspektiv, i synnerhet inom områdena samarbetande och ansvarsfull AI. Forskargruppen inom interaktiva intelligenta system bedriver forskning om AI-system som behöver manifestera social intelligens och adaptivt beteende när de ska samarbeta med människor i utförande av uppgifter. För detta ändamål studeras och utvecklas formella modeller av aktörer, aktivitet och situationer, ramverk för resonemang och beslutsfattande, samt beteenden hos interaktiva AI-system som syftar till att förbättra människors kapacitet, förmåga, autonomi och hälsa, såsom digitala kompanjoner och beteendeförändringssystem. Gruppen samarbetar interdisciplinärt med nationella och internationella forskargrupper, och med offentliga och privata organisationer. För mer information, se https://www.umu.se/en/research/groups/interactive-and-intelligent-systems/.

Projektet ”Digitala kompanjoner som sociala aktörer: socialt intelligenta system för hantering av stress och förbättra emotionellt välmående” finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och ingår i forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software – Humanity and Society (WASP-HS). WASP-HS vision är excellent forskning och ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle. För mer information om forskning och andra aktiviteter inom WASP-HS se http://wasp-hs.org/.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Syftet med övergripande projektet är att undersöka effekter av semi-autonoma intelligenta system som digitala kompanjoner och sociala aktörer på människors aktivitet. Vi kommer särskilt att undersöka effekter utifrån perspektiven meningsfull aktivitet, social ordning och roller, motivation, empowerment, emotionellt välmående och hållbar beteendeförändring i dagliga aktiviteter för att förbättra hälsa. Problem som kommer att adresseras inkluderar hur systemiska teorier om människans aktivitet, emotioner och motivation kan användas för att definiera den digitala kompanjonens kunskapsmodeller, modeller för resonerande och lärande, hur mekanismer för samarbete och kompanjonskap kan förstås, designas och utvecklas, och hur systemet kan samarbeta med människan och samtidigt balansera initiativ, autonomi, ansvar och motstridiga mål.

Om anställningen

Anställningen omfattar heltid (100 %) under två år. Förväntat startdatum är 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Behörig för att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap, eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Detta måste tydligt framgå i ansökan.

Forskningsmeriter och excellenta vetenskapliga publikationer inom anställningens område är ett krav. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav. Eftersom forskningen bedrivs i en internationell och multidisciplinär forskningsmiljö krävs god förmåga att samarbeta och bidra till teamarbete. 

Kandidaten förväntas ha mycket goda kunskaper om AI-koncept och metoder för människa-AI interaktion, samt expertis i formella metoder, användarmodellering, adaptiva interaktiva system demonstrerat bland annat genom vetenskapliga publikationer. Dokumenterad kunskap om kunskapsmodellering och implementation av dialogsystem, multiagentsystem, intelligenta virtuella agenter och andra interaktionsteknologier är meriterande. Dokumenterad kunskap om människans kognition och aktivitet, medicinsk- och hälsorelaterad kunskap, och erfarenhet från interdisciplinära projekt är också meriterande.

Den sökande bör vara driven av ett starkt forskningsintresse, välorganiserad, nyfiken, tycka om att arbeta med utmanande problem och ha genuint intresse för multidisciplinär forskning.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen,
  • Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
  • Styrkta kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis samt studieutdrag inklusive kurser med betyg,
  • En kopia av din doktorsavhandling, samt kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer, numrerade enligt publikationslistan,
  • Kontaktinformation till tre referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Dokument måste vara i Word- eller pdf-format. Ansökan ska lämnas elektroniskt genom e-rekryteringssystemet vid Umeå universitet. Sista ansökningsdag är den 1 september 2021. Referensnummer: AN 2.2.1-1094-21

Eftersom vi strävar efter en mer balanserad könsfördelning inom institutionen uppmuntrar vi kvinnor som sökande. 

För ytterligare information kontakta professor Helena Lindgren; helena.lindgren@umu.se.


Välkommen med ansökan!

Tillträde

1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Helena Lindgren, professor

helena.lindgren@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1094-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-10-01

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.