Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor med inriktning mot genusvetenskap i något av ämnena etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller litteraturvetenskap

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Ansök

senast

2018-04-02

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Postdoktor med inriktning mot genusvetenskap i något av ämnena etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller litteraturvetenskap

Institutionen för Kultur- och medievetenskap söker i samarbete med Umeå centrum för genusstudier en postdoktor i antingen etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller litteraturvetenskap med genusinriktning.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverkan mellan kultur, medier, konst och litteratur.  För en beskrivning av de olika ämnena ansökan gäller, se vår hemsida http://www.kultmed.umu.se/

Vi har ett gott och långvarigt samarbete med Umeå Centrum för genusstudier (UCGS) och genusforskarskolan samt HUMLab och HUMlabX inom fältet digital humaniora och med Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Tjänsten samfinansieras av institutionen för Kultur- och medievetenskaper och UCGS.

Behörighet och bedömningsgrunder
För anställning som postdoktor krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen i något av ämnena etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller litteraturvetenskap eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ämnet, och som inte har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger (t.ex. föräldraledighet eller sjukdom).

I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordningen sker efter de vetenskapliga meriternas kvalitet. Goda kunskaper i svenska, avseende både tal och skrift är ett krav.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter.

Villkor för anställningen
Anställning som postdoktor avser forskningsarbete på heltid i två år och aktivt deltagande i ämnets forskningsaktiviteter. Hög närvaro i miljön är ett krav. Anställningen är placerad i Umeå.

 Ansökan på svenska eller engelska ska innehålla:

  • Följebrev där sökande motiverar sitt intresse för tjänsten och redogör för sina kvalifikationer 
  • CV (med komplett publikationslista)
  • projektbeskrivning (max fem sidor)
  • examensbevis
  • fem publikationer som den sökande önskar åberopa
  • namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan görs i e-rekryteringssystemet. 

Vi ser fram mot din ansökan!

Tillträde

20180901

Kontaktperson

Anders Öhman, professor, biträdande prefekt

+46 90-786 65 80 anders.ohman@umu.se

Karin Ljuslinder, prefekt

+46 90-786 79 48 karin.ljuslinder@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-423-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-04-02