Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor om oberoende domstolar

Juridiska institutionen

Ansök

senast

2019-03-01

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande närmare sextio anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida här.

Juridiska institutionen söker en postdoktor att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp. Anställningen avser heltidsanställning under två år med tillträde 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse. I anställningen ingår 20 % undervisning och 80 % forskning.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Postdoktorsprojektet ingår i det sexåriga forskningsprojektet ”Ett oberoende rättsväsende under press? Uppbyggnad av en infrastruktur för multidisciplinär forskning om EU- domstolen”. Projektet genomförs av en forskargrupp bestående av forskare i rätts- och statsvetenskap vid fem forskningsinstitut (i fyra länder). Huvudsyftet med projektet är att skapa en tvärvetenskaplig plattform för långsiktig förbättring av forskningen om lag och politik i Europa. Kärnan i projektet kommer att vara en omfattande databas med detaljerad information om alla fall från och domare i EU-domstolen, vilket kommer att bidra till målet att bättre förstå villkoren för rättsväsendets oberoende inom politiska ramar. Tillsammans med resten av projektgruppen kommer den utvalda kandidaten att delta i att utforma och utveckla databasen, organisera och delta i aktiviteter och bedriva forskning med hjälp av databasen. Postdoktorn kommer att handledas av Mattias Derlén (Umeå universitet), Johan Lindholm (Umeå universitet) och Daniel Naurin (Göteborgs universitet och Universitetet i Oslo).

Behörighetskrav och bedömningskriterier

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap, statsvetenskap, internationella relationer eller annat forskarutbildningsämne som är relevant för forskningsprojektet. I avsaknad av särskilda skäl (sjukskrivning, föräldraledighet etc.) ges företräde till sökande som har erhållit sin doktorsexamen under de senaste tre åren. Postdoktor som ska undervisa eller handleda bör ha relevant utbildning.

De viktigaste bedömningskriterierna vid tillsättning är dokumenterade forskningsfärdigheter och akademiska meriter och vi letar efter en motiverad och ansvarsfull kandidat som vill utvecklas som både enskild forskare och som medlem i en forskargrupp. Vid urval bland de sökande kommer bedömargruppen att särskilt lägga vikt vid utbildning i eller erfarenhet av något av följande: rätt och politik, inklusive domstolspolitik; studier av EU-domstolen eller andra domstolar, studier av europarätt eller europapolitik, empirisk rättsvetenskap; rättsekonomi; statistik; programmering; nätverksanalys och textmining. En förmåga att utföra forskning självständigt såväl som i team samt utmärkta färdigheter i såväl muntlig som skriftlig engelska är avgörande.

Ansökan

Ansökan ska bestå av

 • en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka tjänsten (max 2 sidor),
 • CV/meritförteckning,
 • en publikationslista,
 • kopior av relevanta examensbevis,
 • kopior av relevanta publikationer,
 • kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner,
 • betygsutdrag från högskolestudier,
 • andra dokument som du vill åberopa.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Johan Lindholm, 090-786 56 03, johan.lindholm@umu.se.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och ansöka via knappen längst ned. Sista ansökningsdag är 1 mars 2019.

 Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2019-08-01

Kontaktperson

Görel Granström

090-7867418

Johan Lindholm

090-7866587

Diarienummer

AN 2.2.1-20-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-03-01