Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktor till enheten för ekonomisk historia

Ekonomisk historia

Ansök

senast

2021-08-15

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Enheten för ekonomisk historia söker nu en postdoktor. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med start hösten 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att arbeta fokuserat med forskning och publicering. Du kommer att delta i institutionens forskningsarbete där du arbetar nära forskare vid enheten. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta arbete inom ett eget forskningsprojektet. Även samverkan med omgivande samhälle, deltagande i institutionens allmänna utvecklingsarbete och mötesverksamhet liksom viss undervisning ingår i anställningen. 

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år från och med hösten 2021 vid enheten för ekonomisk historia, Umeå Universitet. Placeringsort är Umeå och vi söker en postdoktor som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid enheten. Anställningen finansieras av fakultetsmedel. I anställningen kan undervisning komma att ingå om motsvarande maximalt 20%.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i ekonomisk historia, eller motsvarande. I första hand ska den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning. 

En förutsättning för anställningen är en god förmåga att bedriva självständig forskning inom ekonomisk historia. Denna förmåga demonstreras och dokumenteras genom avhandlingens och andra publikationers vetenskapliga kvalitet och och ekonomisk-historiska relevans. Vi lägger också stor vikt vid sökandens egna forskningsplan. Även förmåga att delta i nationella och/eller internationella forskningssamarbeten är viktiga kompetenser. Internationell erfarenhet beaktas därför. Trots att vetenskaplig skicklighet är viktigast, kommer även förmåga att undervisa i ekonomisk historia att beaktas. Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska, i både tal och skrift. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet.

En allmän bedömningsgrund vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i enhetens planering och utveckling.

Ansökan
Ansökan ske via rekryteringssystemet Varbi och din ansökan ska innehålla:
•En forskningsplan som beskriver det egna projekts syfte, relevans och genomförbarhet (ca 4 sidor).
•En kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen inom ekonomisk histora och hur din expertis passar utlysningen.
• Curriculum Vitae (CV)
• Komplett publikationslista där det tydligt framgår vilka artiklar som ingår i eller direkt bygger på kapitel eller artiklar i avhandlingen.
• Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
• En kopia av din doktorsavhandling, samt kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer som inte ingår eller direkt bygger på kapitel eller artiklar i avhandlingen.
• Sökande anmodas att ange högst två referenspersoner. Rekomendationsbrev kommer inte att beaktas.


Enheten för ekonomisk historia
Enheten för ekonomisk historia är forskningsintensiv och sysselsätter ca 15 personer: lektorer, teknisk/ administrativ personal och doktorander. Forskningen inom ämnet publiceras regelbundet i svenska och utländska tidskrifter och utnyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder som viktiga verktyg. Ekonomisk historia har väl utvecklade forskningssamarbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom följande områden: näringslivshistoria, miljö- och energihistoria, finanshistoria, ekonomisk tillväxt och omvandling, politisk ekonomi samt agrarhistoria. Mer information finns på hemsidan: https://www. umu.se/enheten-for-ekonomisk-historia/forskning

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Hösten 2021

Kontaktperson

Fredrik Olsson-Spjut, Föreståndare

090-786 60 34

Tina Lundmark, Hr-samordnare

090-786 64 38

Diarienummer

AN 2.2.1-911-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-08-15

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.