Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor

Patologi

Ansök

senast

2018-02-19

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Institutionen för medicinsk biovetenskap söker en postdoktor i ”Studier hur p53 mRNA reglerar p53-tumörsupressorfunktion inom olika signalvägar”. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten och bedriver forskning och utbildning.

Anställningen är tidsbegränsad (24 månader) och avser heltid, med start snarast eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar att ansvara för och utföra olika analysmetoder inom RNA-protein interaktioner. Preparering av RNA, DNA och protein samt cDNA kloning samt cell odling.

Arbetet kommer att bedrivas Institutionen för medicinsk biovetenskap, enheten för patologi, i samband med KBC vid Umeå universitet. Projektet är del av ett nätverk av forskningsgrupper i Frankrike, Tjeckien, Grekland, USA och Mexiko där olika forskargrupper bidrar med olika aspekter från protein-RNA struktur till djur modeller. Gemensamma möten hålls och möjligheter finns att besöka i olika lab för att lära tekniker, m.m. som kan underlätta projektet.

Kompetenskrav
För behörighet krävs att kandidaten avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i medicinsk vetenskap med inriktning mot patologi/medicinsk bioteknik. I första hand, bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande skall ha dokumenterad kunskap inom protein-RNA interaktioner. Dokumenterad erfarenhet av hantering RNA är ett krav.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom protein-RNA strukturer är meriterande. Den sökande bör ha förmåga att arbeta självständigt i laboratoriet, att samverka med andra på ett positivt sätt samt ha god organisationsförmåga. Dessutom bör den sökande ha god erfarenhet av att sammanställa resultat till vetenskapliga publikationer. Den sökande bör också ha mycket goda kunskaper i tal och skrift på engelska. Vidare kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, driv och självständighet.

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att klarlägga hur p53’s messenger RNA påverkar p53’s tumör suppressor funktioner. Förutom att bättre förstå hur celler differentierar p53 aktivitet under olika förhållanden så ser vi p53 mRNA som en modell för att studera hur ett mRNA kan påverka funktionen av det kodande proteinet. Vi ser det också som en modell för att bättre förstå hur synonyma mutationer som inte påverkar peptid sekvenser ändå kan ha cell biologisk betydelse. Vi vet nu att detta inte är unikt för p53 mRNA men mer om detta när vi ses och kan diskutera.

MDM2 kontrollerar p53 proteinets uttrycks nivåer genom att antigen binda p53 proteinet och öka dess nedbrytning eller genom att binda till p53 mRNA och öka syntesen. Denna ”switch” mellan negativ och positiv reglering av p53 sköts av ATM kinaset som reglerar MDM2’s bindning till p53 mRNA. Tidigare arbeten har visat att synonyma mutationer i cancer förhindrar att p53 mRNA binder MDM2 och aktivering av p53 efter DNA skada. Projektet syftar till att tillsammans med Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) vid Umeå universitet och med hjälp av Cryo-EM och kristallografi kartlägga MDM2 bindning till p53 mRNA.

Den andra delen av projektet syftar till att studera hur samma p53 mRNA sekvens också reglerar alternativ initiering av p53 mRNA translation under stress till endoplasmatiskt retikulum (ER) via PERK kinaset. Vi har identifierat ”synonyma cancer” mutationer som förhindrar alternativ initiering av translation under ER stress och vi vill med hjälp av dessa förstå hur regering av p53 translation sker och dess betydelse under cancer utveckling.

Ansökningsförfarande
Till en fullständig ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker anställningen (max 2 A4 sidor).
  • Ett CV/meritförteckning inkluderande datum för doktorsexamen, titel på avhandlingen och aktuell publikationslista.
  • Kopior av betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av professor Robin Fåhraeus, e-post: robin.fahraeus@umu.se.

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2017-02-19.

 

 

 Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Robin Fåhraeus

robin.fahraeus@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-37-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-02-19