Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor

Avdelningen för virologi

Ansök

senast

2020-03-19

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Postdoktor

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, vill rekrytera en postdoktor i virologi. Du kommer att vara aktiv i ett forskningsprojekt som syftar till att hitta mekanismerna bakom kardiovaskulära komplikationer vid sorkfeber. Det långsiktiga målet är att hitta läkemedelsinterventioner mot sorkfeber.

Projekt

Puumalavirus är ett orthohantavirus som finns i Norra Sverige och delar av Eurasien. Viruset sprids via inhalation av kontaminerat sorkspill. Puumala virus orsakar en mild blödarfeber och sjukdomen karakteriseras allmänt av feber, njurskada och kapillär läckage med ökad risk för tromboemboliska komplikationer. Målceller för sjukdomen är endotelceller, dessa antas vara centrala för sjukdomspatogenesen. Vi är särskilt intresserade av påverkan från endotelglykokalyx till kardiovaskulära komplikationer till följd av sorkfeber.

I detta projekt vill vi förklara vilka faktorer som klyver endotelglykokalyx vid sorkfeber med hjälp av in vitro endotelcellsmodeller och protein-protein interaktionsmodeller. Utöver detta kommer vi också att använda oss av in vitro modellen för att undersöka betydelsen av endotelglykokalyx i vaskulär läckage och trombos vid sorkfeber.

Din roll

Du kommer att vara ansvarig för att genomföra forskning som en del av Fors Connolly laboratoriet.

Du kommer att:

- Kultivera endotelceller och utföra infektionsanalyser med Puumala virus.

- Studera effekten av patientplasma på endotelglykokalyx med hjälp av in vitro endotelcellsmodellen

- Identifiera specifika faktorer som orsaker endotelglykokalyxnedbrytning med hjälp av protein-protein interaktioner och inhibitor tillsatt patientplasma

- Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare

- Bidra till publicering av forskningsresultat

- Delta i utbildning och handledning av forskare och forskarstuderande

Urvalskriterier

I första hand bör den som kan komma ifråga ha avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den framgångsrika kandidaten ska ha doktorsexamen i medicin eller naturvetenskap med inriktning mot infektionsbiologi, cellbiologi eller relaterade discipliner.

Expertis i virologi och endotelcellsbiologi är starkt meriterande.

Förmåga att självständigt planera experiment, utveckla metoder, genomföra analyser, och sammanfatta resultat på engelska är ett krav.

Det förväntas att kandidaten kan bedriva forskning på ett mycket självständigt sätt. Dessutom ska kandidaten ha dokumenterat god förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö i skärningspunkten mellan biologi, biokemi och medicin samt att samarbeta med andra forskningsgrupper.

Forskningsmiljö

Detta projekt kommer att genomföras i en mycket tvärvetenskaplig miljö. Postdoktoren kommer att vara aktiv i Anne-Marie Fors Connollys grupp vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Hennes grupp fokuserar på mekanismer bakom kardiovaskulära komplikationer till följd av sorkfeber med särskild fokus på endotelcellsbidrag till sorkfeberpatogenes. Projektet kommer även att genomföras i nära samarbete med Marta Bally (Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Virologi) och Clas Ahlm (Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Infektionssjukdomar).

Övrigt

Heltid 2 år, tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation
  1. CV inklusive publikationslista
  1. Kopia av doktorsbevis
  1. Kontaktuppgifter till 2-3 referenser

Ansökan görs elektroniskt via Varbi, sista ansökningsdag är 2020-03-19.

För frågor, vänligen kontakta:

Anne-Marie Fors Connolly, E-post: anne-marie.fors.connolly@umu.se

Välkommen med din ansökan!

 Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Anne-Marie Fors Connolly

+46-90-785 09 21

Diarienummer

AN 2.2.1-1733-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-03-19

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.