Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor

Patologi

Ansök

senast

2019-12-23

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Postdoktor i patologi med inriktning mot cancerforskning

Institutionen för medicinsk biovetenskap tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet (www.medbio.umu.se) och bedriver forskning och undervisning inom ämnena Klinisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik samt Patologi. Institutionen har c:a 80 anställda. Vi söker nu en postdoktor i ett projekt som avser studier av gener, proteiner, signalvägar och biomarkörer, som kan ge information om prognosen för cancerpatienter, med fokus på njurcancer.

Anställningen är placerad i ”laboratoriehuset” i byggnad 6M, med direkt kontakt med sjukhuset, medicinska biblioteket och tandläkarhögskolan.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifterna
Anställningen avser medverkan i ett forskningsprojekt kring forskning om njurcancer. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt och i grupp planera och utföra experiment på kliniska prover, cellodling, immunohistokemi och statistiska analyser. Skriva vetenskapliga rapporter samt delta i och presentera data vid vetenskapliga seminarier.

Kompetenskrav
För behörighet krävs att kandidaten avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i medicinsk vetenskap med inriktning mot patologi. I första hand, bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Det är starkt meriterande att ha god kunskap i tumörbiologi samt erfarenhet av arbete med kliniska material med t ex extraktion av proteiner och mRNA, in situ proximity ligation assays, proteinanalyser, immunoblotting, confokal imaging, RT-PCR, immunoprecipitation, western blot och arbete med cell-linje. Att ha erfarenhet och god kunskap i användandet av statistiska analyser i kliniska material för att undersöka faktorer med betydelse för prognos och överlevnad är också starkt meriterande. Betydande kunskap inom tillväxtfaktorsignalering och hypoxi är också värdefulla meriter liksom erfarenhet med experimentella modeller som cellkulturer och genmodifiering.

Arbete med cellulära signalsystem som transforming growth factor beta, invasivitetsassays samt dokumenterad kunskap om VHL och arbete med publika databaser är också meriterande.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Den sökande bör ha förmåga att arbeta självständigt i laboratoriet, samt ha förmåga att samverka med andra på ett positivt sätt. Dessutom bör den sökande ha erfarenhet av att sammanställa resultat till vetenskapliga publikationer. Den sökande bör ha goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska, samt och ha god organisationsförmåga.

Anställningstid
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två (2) år. Tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som beskriver dina kvalifikationer och kompetensområden samt varför du är intresserad av anställningen.
  • Ett CV/meritförteckning inkluderande datum för doktorsexamen, titel på avhandlingen och aktuell publikationslista.
  • Kopior av betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Ansökan skall sändas in elektroniskt i word- eller pdf-format.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av professor Maréne Landström, tel 090-785 24 58, marene.landstrom@umu.se.

Ansökan, skriven på svenska eller engelska, skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-12-23.

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Marene Landström

090-785 24 58

Diarienummer

AN 2.2.1-1646-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-12-23

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.