Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Ansök

senast

2020-10-07

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Ort Umeå

 

Postdoktor - infektionsepidemiologi

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet vill rekrytera en postdoktor för en 2-årig anställning inom infektionsepidemiologi. Du kommer att vara aktiv i ett forskningsprojekt som syftar till att kvantifiera risken för akuta komplikationer; samt identifiera sårbara individer som har risk för akuta komplikationer vid Coronavirus disease 2019 (COVID-19), sorkfeber och influensa.

Projekt

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), Puumala virus (PUUV) och influensavirus infekterar vid inhalation. PUUV är ett orthohantavirus och finns endemiskt i norra Sverige och Eurasien. PUUV orsakar sjukdomen sorkfeber. Det är ett milt blödarfebervirus och karaktäriseras av feber, njursvikt och blodkärlsläckage med ökad risk för trombos. Vi visade i tidigare studier att sorkfeber ökar risken för hjärt-kärlhändelser och trombos (Connolly-Andersen et al; Circulation 2014 och Clin Inf Dis 2018). Vi vet dock inte vad risken är för andra akuta komplikationer.

COVID-19 orsakas av SARS-CoV-2 och har haft en stor effekt på global hälsa och ekonomi. Som för sorkfeber, finns inget vaccin (än) och hittills ingen validerad klinisk behandling. COVID-19 karaktäriseras av feber, hosta, andningssvikt med lunginfiltrat. Några kända riskfaktorer för COVID-19 är ålder och underliggande kroniska sjukdomar. Det verkar också som att individerna löper ökad risk för trombos.

Influensavirus orsakar en luftvägssjukdom som spannar från mild hosta till svår, även dödlig pneumoni, som kan vara orsakat av själva viruset eller via sekundär bakteriell infektion. Även om influensa primärt ger luftvägssymtom, kan andra organ involveras såsom centrala nervssystemet, ögon och njurarna. En av de mest potentiellt dödliga komplikationer är andningssvikt (ARDS). Influensa är också en riskfaktor för akuta hjärtkärlhändelser och trombos. Dock vet vi inte vad risken för andningssvikt, njursvikt eller blödning är vid influensa.

I detta projekt kommer vi att använda oss av nationella registerdata och statistiska och epidemiologiska metoder för att beräkna risken för akuta komplikationer och hitta vilka individer som är mest sårbara för akuta komplikatione

Din roll - arbetsuppgifter

Du kommer att vara ansvarig för att genomföra forskning som en del av Fors Connolly laboratoriet.

Du kommer att:

 • Identifiera och selektera relevanta ”international classification of diseases” (ICD) diagnoskoder från ICD version 8 till 11 i register.
 • Identifiera och selektera relevanta läkemedel utifrån Anatomic Therapeutic Chemical (ATC) koder i register
 • Identifiera och selektera interventionskoder utifrån åtgärdskoder.
 • Utföra statistiska och epidemiologiska analyser av registerdata (bl.a. self-controlled case series metod, binär logistisk regression, fall-kontroll studier)
 • Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare.
 • Bidra till publicering av forskningsresultat.
 • Delta i utbildning och handledning av forskare och forskarstuderande.

Urvalskriterier

I första hand bör den som kan komma ifråga ha avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den vi söker ska ha doktorsexamen i epidemiologi, statistik eller folkhälsa med inriktning mot infektionsepidemiologi eller läkemedelsepidemiologi eller relaterade discipliner.

Expertis i statistikprogram såsom R, SPSS, STATA, SAS och liknande är meriterande.

Förmåga att självständigt planera och genomföra analys och sammanfatta resultat på engelska är ett krav.

Du förväntas bedriva självständig forskning. Du ska dessutom ha dokumenterat god förmåga att kunna arbeta i en tvärvetenskaplig miljö i skärningspunkten mellan epidemiologi och medicin samt kunna samarbeta med andra forskningsgrupper.

Forskningsmiljö

Detta projekt kommer att genomföras i en tvärvetenskaplig miljö. Du kommer att vara aktiv i Anne-Marie Fors Connollys grupp vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Gruppen fokuserar på mekanismer bakom kardiovaskulära komplikationer till följd av sorkfeber med särskilt fokus på endotelcellsbidrag till sorkfeberpatogenes.

Positionsöversikt

Heltid 2 år, tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation
 • CV inklusive publikationslista
 • Kopia av doktorsbevis
 • Kontaktuppgifter till 2-3 referenser

Ansökan görs elektroniskt. Sista ansökningsdag är 2020-10-07.                                  

Övrig information

För frågor och ytterligare information vänligen kontakta:

Anne-Marie Fors Connolly, E-post: anne-marie.fors.connolly@umu.se

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Anne-Marie Fors Connolly

073-3479506

Diarienummer

AN 2.2.1-1130-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2020-10-07

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.