Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktor

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Ansök

senast

2022-01-30

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Forskningsmiljö

Umeå universitet är platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Postdoktorstjänsten är i Prof. Evanders forskargrupp, vilken är en interdisciplinär grupp med biomedicinska forskare, läkare och epidemiologer. Forskargruppens fokus är att med translationell forskning studera zoonotiska virusinfektioner avseende patogenes, smittvägar, reservoarer, vektorer och antiviralutveckling.

Arbetsuppgifter

Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet, letar efter en postdoktor för en 2-årig tjänst, med möjlighet till förlängning upp till tre år. Forskaren kommer vara aktiv i ett forskningsprojekt som ämnar studera infektionssjukdomar i Rwanda i ett folkhälsoperspektiv och karakterisera förekomsten relaterat till bl.a. laboratoriekvalitet, tillgänglig diagnostik, zoonotiska virus och faktorer som kan förklara prevalensen.

Du kommer att vara ansvarig för att genomföra forskning som en del av Evanders forskargrupp och i nära samarbete med forskare, kliniker och fältarbetare i Rwanda.

Du kommer att:

- Planera för kvantitativa och kvalitativa studier i befolkningen och på laboratorier i Rwanda.

- Identifiera faktorer som förklarar prevalensen av vissa infektionssjukdomar.

- Bestämma prevalensen av vissa virusinfektioner i befolkningen i Rwanda.

- Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare.

- Bidra till publicering av forskningsresultat.

- Delta i utbildning och handledning av forskare och forskarstuderande.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom folkhälsa eller motsvarande. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Ett krav för anställningen är expertis i epidemiologiska metoder, både kvantitativa och kvalitativa; expertis i laboratoriers roll i hälsosystemen; erfarenhet av planering och utförande av provinsamling från patienter för diagnostik och analys av infektionssjukdomar. Du ska även ha erfarenhet av planering och utförande av provinsamling från patienter för diagnostik och analys av infektionssjukdomar. Det vetenskapliga arbetet kräver god kunskap om forskningsområdet och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp under ledning av gruppledaren.

Du som söker måste vara flytande i talad och skriftlig engelska och ha hög motivation för forskningsarbete. Eftersom projektet inbegriper samarbeten måste du kunna arbeta produktivt även i en grupp. Utmärkt kommunikationsförmåga krävs för att effektivt samverka med kollegor, inklusive kollegor från kompletterande forskningsområden. Du som söker måste också ha förmåga att självständigt planera experiment, utveckla metoder, genomföra analyser, och sammanfatta resultat. Det förväntas att postdoktorskandidaten kan utföra forskningsexperiment självständigt.

Det förväntas att du ska ha dokumenterade gode egenskaper i att arbete i en interdisciplinär miljö mellan folkhälsa, medicin och biologi, och kunna samarbeta med andra forskningsgrupper. Postdoktorskandidaten kommer jobba nära tillsammans med forskare, kliniker och fältarbetare i Rwanda.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Kunskap om hälsosystem i Rwanda är meriterande, samt erfarenhet av vetenskapliga presentationer på internationella konferenser.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år (minst två, maximalt tre år) enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022.

Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan

  1. Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation sammanfattad på en A4 sida
  2. CV inklusive publikationslista
  3. Bestyrkt kopia av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensintyg
  4. Kopior av de två mest relevanta publikationerna
  5. Rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till minimum två referenser
  6. Annan relevant information om din kompetens

Ansökan görs elektroniskt via Varbi, sista ansökningsdag är 30/1-22.

För ytterligare information, kontakta Magnus Evander (magnus.evander@umu.se)

 

Välkommen med din ansökan!

 

Tillträde

enl överenskommelse

Kontaktperson

Magnus Evander

magnus.evander@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-49-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-01-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.